Liturgický kalendár - čítania zo Starého zákona
a evanjelium na dnes

Štvrtok 22. 09. 2022

Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období


Kniha Kazateľ - Kaz 1, 2-11


„Márnosť nad márnosť,“ hovorí Kazateľ, „márnosť nad márnosť a všetko je márnosť.“ Aký osoh má človek zo všetkej svojej lopoty, ktorou sa umára pod slnkom?
Jedno pokolenie odchádza, druhé pokolenie prichádza, ale zem stojí naveky. Slnko vychádza a zasa zapadá, náhli sa na svoje miesto a stadiaľ znova vychodí. Vietor veje na juh a stáča sa na sever, obíde všadiaľ, krúži dookola a znova sa v svojom kolobehu vracia.
Všetky rieky tečú do mora a more sa nepreplní, opäť sa vracajú na miesto, odkiaľ vyšli, vo svojom kolobehu.
Všetky veci sú ťažké; človek ich nemôže vystihnúť slovami. Oko sa nenasýti hľadením, ucho sa nenaplní počúvaním. Čo bolo, je to isté, čo bude. Čo sa stalo, je to isté, čo nastane.
Nič nové pod slnkom. Aj keby človek o niečom povedal: „Pozri, toto je nové,“ už to bolo v predošlých vekoch, ktoré boli pred nami. Na minulé sa už nespomína, ale ani na to, čo bude, nebudú spomínať tí, čo prídu neskôr.

Žalm - Ž 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14+17


R: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.

Človeka vraciaš do prachu *
a hovoríš: „Vráťte sa, synovia človeka!“
Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, *
a ako jedna nočná stráž. R.
Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen; *
sú ako bylina v rozpuku:
ráno kvitne a rastie, *
večer vädne a usychá. R.
Nauč nás rátať naše dni, *
aby sme našli múdrosť srdca.
Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? *
Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi. R.
Hneď zrána nás naplň svojou milosťou *
a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.
Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; †
upevňuj dielo našich rúk, *
dielo našich rúk upevňuj! R.

Evanjelium podľa Lukáša - Lk 9, 7-9


Alelujový verš: Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych,“ iní: „Zjavil sa Eliáš,“ zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“
A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť.


NR: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka – titul katedrály


V katedrále:

Prvý list Korinťanom - 1 Kor 4, 1-5


Bratia, nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný.
No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ľudský súd. Ani sám seba nesúdim, lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma neospravedlňuje. Pán je môj sudca.
Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme, a vyjaví úmysly sŕdc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha.

Evanjelium podľa Matúša - Mt 20, 25-28


Alelujový verš: Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.
Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“


Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.