Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Sdc 16,1-17,13


Kniha sudcov, 16. kapitola

1 Raz zašiel Samson do Gazy. Zazrel tam neviestku a vošiel k nej.

2 Keď sa medzi Gazanmi rozchýrilo: "Samson sem došiel" - obkľúčili ho a číhali na neho celú noc v mestskej bráne. Ale celú noc boli ticho. Zaumienili si: "Keď sa rozvidnie, zabijeme ho!"

3 Samson však spal len do polnoci. O polnoci vstal, vzal vráta mestskej brány aj s oboma verajami, vytrhol ich aj so závorou, potom si ich vyložil na plecia a vyniesol ich na končiar vrchu, ktorý je naproti Hebronu. -

4 Potom sa zamiloval do istej ženy v údolí Sorek. Menovala sa Dalila.

5 Prišli k nej filištínski náčelníci a vraveli jej: "Nahováraj ho a vyzveď sa, v čom je jeho veľká sila, ako by sme ho mohli premôcť a zviazať, aby sme ho znemožnili. Dáme ti každý po tisícsto šeklov striebra."

6 Dalila teda vravela Samsonovi: "Vyzraďže mi, v čom je tvoja veľká sila a čím by ťa bolo treba zviazať, aby si bol znemožnený!"

7 Samson jej povedal: "Ak ma niekto zviaže siedmimi čerstvými, ešte nevyschnutými šľachami, budem slabý a ako ktorýkoľvek človek."

8 Filištínski náčelníci jej teda priniesli sedem čerstvých, ešte nevyschnutých šliach, a zviazala ho nimi.

9 Zákerníci sedeli v jej komôrke. Tu skríkla: "Filištínci (idú) na teba, Samson!" On však šľachy roztrhol, ako sa trhá niť, keď sa k nej priblíži oheň. Príčina jeho sily bola i naďalej neznáma.

10 Tu povedala Dalila Samsonovi: "Oklamal si ma, luhal si mi! Prezraď mi teraz, čím by ťa bolo treba zviazať!"

11 Odpovedal jej: "Ak ma niekto zviaže novými, ešte v práci nepoužitými povrazmi, budem slabý a ako ktorýkoľvek človek."

12 Dalila teda vzala nové povrazy a zviazala ho nimi. Potom skríkla na neho: "Filištínci (idú) na teba, Samson!" Zákerníci totiž sedeli v komôrke. On ich však strhol zo svojich ramien ako nejakú niť.

13 Dalila dohovárala Samsonovi: "Až doteraz si ma klamal a luhal si mi. Prezraď mi už, čím by ťa bolo treba zviazať?" Odvetil jej: "Ak spletieš sedem vrkočov mojej hlavy s osnovou."

14 Keď však zarazila kolík a skríkla na neho: "Filištínci (idú) na teba, Samson!" - prebudil sa zo spánku a vytrhol tkaňový kolík aj s osnovou.

15 A opäť mu dohovárala: "Ako môžeš hovoriť, že ma miluješ? Veď tvoje srdce nie je so mnou! Už tri razy si ma oklamal a neprezradil si mi, v čom je tvoja veľká sila."

16 A keď deň čo deň naliehala svojimi rečami na neho a unúvala ho, že sa mu znechutil život až na smrť,

17 otvoril jej celé svoje srdce a povedal jej: "Britva sa ešte nedotkla mojej hlavy, lebo som zasvätený Bohu od materského lona. Keby ma niekto ostrihal, moja sila by odo mňa odišla, oslabol by som a bol by som ako ktorýkoľvek človek."

18 Dalila videla, že jej otvoril celé svoje srdce, preto dala zavolať filištínskych náčelníkov a odkázala im: "Tentoraz príďte, lebo mi otvoril celé svoje srdce!" Filištínski náčelníci k nej došli a priniesli so sebou aj peniaze.

19 Uspala ho na svojich kolenách, (zavolala jedného muža) a odstrihla mu z hlavy sedem vrkočov. Tak ho oslabila a jeho sila od neho odišla.

20 Keď skríkla: "Filištínci (idú) na teba, Samson!" - prebudil sa zo spánku a povedal si: "Aj teraz vyviaznem ako predtým a strasiem to zo seba." Nevedel totiž, že Pán od neho odstúpil.

21 Filištínci ho chytili, vylúpili mu oči, odviedli ho do Gazy a uväznili ho v okovách. Vo väzení musel točiť mlyn.

22 Ale po ostrihaní mu vlasy na hlave opäť podrástli. -

23 Filištínski náčelníci sa zišli, aby priniesli svojmu bohu Dagonovi veľkolepú obetu a slávili radovánky. A volali: "Náš boh dal nám do ruky Samsona, nášho nepriateľa."

24 A keď ho ľudia uvideli, velebili svojho boha a vyvolávali: "Náš boh nám dal do ruky nášho nepriateľa, našej krajiny pustošiteľa, vraha mnohých z nás."

25 A keď už boli v dobrej nálade, vyvolávali: "Priveďte Samsona! Nech nám niečo zahrá!" Priviedli teda Samsona zo žalára a hral pred nimi. Postavili ho medzi stĺpy.

26 Tu povedal Samson chlapcovi, ktorý ho držal za ruku: "Pusť ma! Chcem sa oprieť o stĺpy, na ktorých spočíva dom."

27 V dome bolo plno mužov a žien. Došli tam tiež všetci filištínski náčelníci. A na streche bolo asi tritisíc mužov a žien, ktorí sa prizerali Samsonovi, ako hrá.

28 Samson však vzýval Pána a prosil: "Pane, Bože! Rozpomeň sa na mňa a daj mi sily ešte tentoraz, ó, Bože, aby som sa vypomstil aspoň za jedno z mojich dvoch očí."

29 Tu Samson nahmatal dva prostredné stĺpy, na ktorých spočíval dom, zaprel sa do nich, pravou rukou do jedného a ľavou do druhého,

30 a zvolal: "Nech zomriem s Filištíncami!" Vystrel sa celou silou a dom sa zrútil na náčelníkov a na všetok ľud, ktorý v ňom bol. A mŕtvych, ktorých zabil pri svojej smrti, bolo viac než tých, ktorých pobil za svojho života.

31 Jeho bratia a celý dom jeho otca zostúpili, vzali ho, odniesli a pochovali ho medzi Saraou a Estaolom v hrobe jeho otca Manua. Súdil Izrael dvadsať rokov.

Kniha sudcov, 17. kapitola

1 Na Efraimskom pohorí býval muž menom Micha.

2 Povedal svojej matke: "Tisícsto šeklov striebra, ktoré ti vzali - a pre ktoré si vyslovila kliatbu aj predo mnou -, peniaze sú u mňa: ja som ich vzal!" Matka mu povedala: "Nech ťa požehná Pán, syn môj!"

3 Keď vrátil matke tisícsto strieborných šeklov, jeho matka povedala: "Striebro som zasvätila zo svojej ruky Pánovi pre môjho syna, aby z toho zhotovil modlu s obťahom. Teraz ti ho vraciam."

4 Keď však vrátil striebro svojej matke, jeho matka vzala dvesto strieborných šeklov a dala ich zlatníkovi, ktorý z nich urobil modlu s obťahom; tá sa dostala do Michovho domu.

5 Tak sa Michov dom stal domom Božím. Zhotovil tiež efód a terafim a za kňaza ustanovil jedného zo svojich synov.

6 V tých dňoch nebolo kráľa v Izraeli. Každý si robil, čo sa mu ľúbilo. -

7 A bol (tam) istý mladík z júdskeho Betlehema, z Júdovho kmeňa. Bol levita a zdržoval sa tam ako cudzinec.

8 Ten muž sa vysťahoval z mesta, z Júdovho Betlehema, aby sa uchýlil ako cudzí na príhodnom mieste. Vybral sa na Efraimské pohorie do Michovho domu, aby si našiel miesto podľa svojho povolania.

9 Micha sa ho opýtal: "Odkiaľ prichádzaš?" Odpovedal mu: "Som levita z Júdovho Betlehema. Idem, aby som sa uchýlil ako cudzí na príhodnom mieste."

10 Micha mu povedal: "Zostaň u mňa a buď mi otcom i kňazom! Dám ti desať strieborných šeklov na rok, ďalej celé ošatenie a živobytie." A levita na to pristal.

11 Levita potom býval u muža a mladík mu bol ako jeden zo synov.

12 Micha ustanovil levitu a mladík sa stal jeho kňazom a býval v Michovom dome.

13 Micha si povedal: "Teraz viem, že ma bude Pán požehnávať, lebo mám levitu za kňaza."