Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Prís 28,18-28


18 Kto chodí neporušený, zachráni sa, lež (ten, kto chodí) po dvoch cestách, padne na jednej.

19 Kto obrába svoju zem, má chleba dosýta, kto sa však zháňa za daromnicami, nasýti sa chudoby.

20 Statočný človek bude veľmi požehnávaný, lež toho, kto chce rýchle zbohatnúť, trest neminie.

21 Je mrzké nadržiavať osobám, a nejeden človek sa pre kus chleba dopúšťa priestupku.

22 Závistlivý človek sa zháňa za majetkom a nevie, že núdza príde naň.

23 Kto karhá človeka, potom nájde (uňho viac) vďačnosti ako ten, kto sa mu podlizuje jazykom.

24 Kto kradne svojmu otcovi a svojej materi a hovorí: "To nie je hriech," je roveň vrahovi.

25 Chamtivec nieti spor, ale kto dúfa v Pána, bude (všetkým) oplývať.

26 Kto sa (len) na svoj rozum spolieha, je pochabý, kto však chodí múdro, ten sa zachráni.

27 Kto dáva chudobnému, nemá nedostatok (ničoho), kým tomu, čo si (pred ním) zrak zakrýva, zlorečiť budú veľmi.

28 Keď sa násilníci dostávajú navrch, treba sa skryť človeku, a keď je po nich, spravodliví sa vzmáhajú.