Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Jn 7,45-8,11


Evanjelium podľa Jána, 7. kapitola

45 Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: "Prečo ste ho nepriviedli?"

46 Sluhovia odpovedali: "Nikdy tak človek nehovoril."

47 Farizeji im vraveli: "Aj vy ste sa dali zviesť?

48 Vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov?

49 A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty."

50 Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal:

51 "Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?"

52 Odvrávali mu: "Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane."

53 A všetci sa vrátili domov.

Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola

1 Ježiš odišiel na Olivovú horu.

2 Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich.

3 Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavil ju do prostriedku

4 a povedali mu: "Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve.

5 Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?

6 Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi.

7 Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: "Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň."

8 A znovu sa zohol a písal po zemi.

9 Ako to počuli, jeden po druhom - počnúc staršími - sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku.

10 Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: "Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?"

11 Ona odpovedala: "Nik, Pane." A Ježiš jej povedal: "Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!"