Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Ž 67,1-8


1 Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji. Žalm. Pieseň.

2 Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; a tvoja tvár nech žiari nad nami,

3 aby sa tvoja cesta stala známou na zemi a tvoja spása medzi všetkými národmi.

4 Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy.

5 Nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi.

6 Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy.

7 Zem vydala svoj plod; nech nás požehná Boh, náš Boh;

8 nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.