Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Ž 109,21-31


21 Ale ty, Pane, Pane, pre svoje meno sa ma zastaň, veď tvoje milosrdenstvo je láskavé;

22 zachráň ma, lebo ja som úbohý a chudobný a moje srdce je vo mne ranené.

23 Odchádzam ako tieň, ktorý sa nakláňa, striasajú ma ako kobylku.

24 Od pôstu sa mi podlamujú kolená, a telo mi chradne bez oleja.

25 Som im už len na posmech; keď ma vidia, potriasajú hlavou.

26 Pomôž mi, Pane, Bože môj, zachráň ma podľa svojho milosrdenstva.

27 Nech poznajú, že to tvoja ruka, že si to ty, Pane, urobil.

28 Oni nech preklínajú, ty však žehnaj; nech sú zahanbení tí, čo vystupujú proti mne, a tvoj služobník nech sa raduje.

29 Nech hanba pokryje tých, čo ma osočujú, a potupa nech ich zahalí ako plášť.

30 Veľmi budem oslavovať Pána svojimi ústami, budem ho chváliť uprostred zástupov,

31 lebo on stojí po pravom boku chudáka, aby ho zachránil pred jeho sudcami.