Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
2 Tim 1,7

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Dnes je 24. 05. 2024


Piatok 7. týždňa v Cezročnom období

Dnešné liturgické čítania


Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí predo dvermi. Za príklad, ako trpieť a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene. Hľa, blahoslavíme tých,... Pokračovať v čítaní

1: Jak 5, 9-12 Ž: Ž 103, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12 E: Mk 10, 1-12

Ročný plán čítania

Čítanie na dnes (144. deň)

Tu prišiel všetok ľud k plástom; na poli bol med. Keď ľud došiel k plástom, tie pretekali medom, ale nebolo nikoho, kto by bol ruku zdvihol k ústam, lebo ľud sa bál prísahy. Lenže Jonatán nepočul, keď jeho otec zaprisahal ľud, preto vystrel koniec palice,... Pokračovať v čítaní

1Sam 14,24-15,34 Jn 14,1-31 Prís 13,1-9

Biblické texty sú použité z katolíckeho prekladu Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996