Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
2 Tim 1,7

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Dnes je 12. 04. 2021


Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli

Dnešné liturgické čítania


Keď Petra a Jána prepustili, išli k svojim a rozpovedali, čo im hovorili veľkňazi a starší. Keď ich vypočuli, jednomyseľne pozdvihli hlas k Bohu a hovorili: „Pane, ty si stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v ... Pokračovať v čítaní

1: Sk 4, 23-31 Ž: Ž 2, 1-3. 4-6. 7-9 E: Jn 3, 1-8

Ročný plán čítania

Čítanie na dnes (102. deň)

Ani nepostavíš sochu, lebo Pán, tvoj Boh, to nenávidí. Nesmieš obetovať Pánovi, svojmu Bohu, býka alebo ovcu, na ktorom by bola chyba, alebo niečo nepekné, lebo to sa protiví Pánovi, tvojmu Bohu. Ak sa nájde u teba v niektorom tvojom bydlisku, ktoré ti dá Pán,... Pokračovať v čítaní

Dt 16,21-18,22 Lk 14,15-35 Ž 44,13-26