Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
2 Tim 1,7

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Dnes je 27. 01. 2023


Piatok 3. týždňa v Cezročnom období

Dnešné liturgické čítania


Bratia, len sa rozpomeňte na prvé dni, keď ste po osvietení prestáli veľký boj v utrpení. Raz vás verejne hanobili a sužovali, inokedy ste boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté. Veď ste spolutrpeli s väzňami a s radosťou ste... Pokračovať v čítaní

1: Hebr 10, 32-39 Ž: Ž 37, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40 E: Mk 4, 26-34

Ročný plán čítania

Čítanie na dnes (27. deň)

Raz dumal som v ľaku nočných preludov, keď na ľudí tuhý spánok chodí. Strach a triaška prišli na mňa vzápätí, až mi rozochveli všetky kosti. A potom mi vietor zavial kolo tváre, na hlave mi vlasy dupkom vstávali. Zastal... Podobu jeho nepoznal som, pred zrakom... Pokračovať v čítaní

Jób 4,12-7,22 Mt 19,1-15 Ž 17,1-5

Biblické texty sú použité z katolíckeho prekladu Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996