Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
2 Tim 1,7

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Dnes je 01. 10. 2022


Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi

Dnešné liturgické čítania


Jób povedal Pánovi: „Ja viem, že ty môžeš všetko a tvoj zámer nemožno prekaziť. Kto môže bez toho, že by mal vedomosť, zastierať tvoje plány? Hovoril som o tom, čomu nerozumiem, o divoch, ktoré presahujú moju chápavosť. Len z počutia... Pokračovať v čítaní

1: Jób 42, 1-3. 5-6. 12-16 Ž: Ž 119, 66. 71. 75. 91. 125. 130 E: Lk 10, 17-24

Ročný plán čítania

Čítanie na dnes (274. deň)

Požehnáva všetkých, čo si ctia Pána, malých i veľkých. Nech Pán aj vás zveľadí, vás i vaše deti. Nech vás požehnáva Pán, ktorý stvoril nebo i zem. Nebesia si Pán vyhradil pre seba, ale zem dal synom človeka.

Jer 49,1-50,46 Flp 2,12-30 Ž 115,12-18

Biblické texty sú použité z katolíckeho prekladu Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996