Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
2 Tim 1,7

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Dnes je 17. 01. 2022


Svätého Antona, opáta

Dnešné liturgické čítania


Samuel povedal Saulovi: „Nechaj ma a oznámim ti, čo mi v noci povedal Pán.“ Saul odvetil: „Hovor!“ A Samuel hovoril: „Či nie si hlavou izraelských kmeňov, hoci si bol malý vo vlastných očiach? Pán ťa pomazal za kráľa nad Izraelom.... Pokračovať v čítaní

1: 1 Sam 15, 16-23 Ž: Ž 50, 8-9. 16b-17. 21ab+23 E: Mk 2, 18-22

Ročný plán čítania

Čítanie na dnes (16. deň)

Aj Jakub šiel svojou cestou. Tu ho stretli Boží anjeli. Keď ich Jakub videl, povedal: "To je tábor Božích vojov!" Preto nazval to miesto Mahanaim. Potom Jakub poslal pred sebou poslov k svojmu bratovi Ezauovi do krajiny Seir, do končín Edomu, a dal im príkaz,... Pokračovať v čítaní

Gn 32,1-33,19 Mt 12,22-45 Prís 2,1-11

Biblické texty sú použité z katolíckeho prekladu Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996