Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
2 Tim 1,7

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Dnes je 01. 07. 2022


Piatok 13. týždňa v Cezročnom období

Dnešné liturgické čítania


„Čujte vy, čo šliapete po chudákovi a nivočíte bedárov v krajine. Hovoríte: ‚Kedy prejde novmesiac, aby sme mohli predávať obilie, a sobota, aby sme mohli otvoriť sýpky, zmenšovať mieru, zvyšovať cenu a používať falošné váhy, kupovať úbohých za peniaze a... Pokračovať v čítaní

1: Am 8, 4-6. 9-12 Ž: Ž 119, 2. 10. 20. 30. 40. 131 E: Mt 9, 9-13

Ročný plán čítania

Čítanie na dnes (182. deň)

Robil, čo sa Pánovi nepáči, ale nie tak ako jeho otec a matka, lebo odstránil Bálove pomníky, ktoré porobil jeho otec. Lipol však k hriechu Nabatovho syna Jeroboama, ktorým zviedol na hriech Izrael; od toho sa nevzdialil. Moabský kráľ Mesa mal chov dobytka a dodával... Pokračovať v čítaní

2Kr 3,1-4,37 Sk 21,1-26 Ž 78,56-72

Biblické texty sú použité z katolíckeho prekladu Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996