SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Pre webmastrov
 • Napíšte nám
 • KONKORDANCIA !!!
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 22 V Jeruzaleme boli práve sviatky Posvätenia chrámu. Bola zima.
  Pridaj záložku 23 Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovom stĺporadí.
  Pridaj záložku 24 Obstúpili ho Židia a hovorili mu: "Dokedy nás chceš držať v neistote?! Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene"
  Pridaj záložku 25 Ježiš im odvetil: "Už som vám povedal, a neveríte. Svedčia o mne skutky, ktoré konám v mene svojho Otca,
  Pridaj záložku 26 ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec.
  Pridaj záložku 27 Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.
  Pridaj záložku 28 Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky.
  Pridaj záložku 29 Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky.
  Pridaj záložku 30 Ja a Otec sme jedno."
  Pridaj záložku 23 Keď ich prepustili, išli k svojim a rozpovedali, čo im hovorili veľkňazi a starší.
  Pridaj záložku 24 Keď ich vypočuli, jednomyseľné pozdvihli hlas k Bohu a hovorili: "Pane, ty si stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich.
  Pridaj záložku 25 Ty si skrze Ducha Svätého ústami svojho služobníka, nášho otca Dávida, povedal: "Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné?
  Pridaj záložku 26 Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho Pomazanému."
  Pridaj záložku 27 V tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Poncius Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému Služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal,
  Pridaj záložku 28 aby vykonali všetko, čo tvoja ruka a vôľa vopred určili, že sa má stať.
  Pridaj záložku 29 A teraz, Pane, pozri na ich hrozby a daj, aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou.
  Pridaj záložku 30 Vystri svoju ruku, aby sa skrze meno tvojho svätého Služobníka Ježiša diali uzdravenia, znamenia a divy."
  Pridaj záložku 31 A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 24.1.2018
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (. deň):


  Liturgické čítania na dnes:
  1:
  Ž:
  E:

  Liturgické čítania na zajtra:
  1:
  Ž:
  E:


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1:
  Ž:
  E:
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky