SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Pre webmastrov
 • Napíšte nám
 • KONKORDANCIA !!!
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 11 Keď Ježiš stál pred vladárom, vladár sa ho spýtal: "Si židovský kráľ?" Ježiš odpovedal: "Sám to hovoríš."
  Pridaj záložku 12 A keď naňho veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal.
  Pridaj záložku 13 Vtedy sa ho Pilát opýtal: "Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia?"
  Pridaj záložku 14 Ale on im neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval.
  Pridaj záložku 15 Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali.
  Pridaj záložku 16 Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš.
  Pridaj záložku 17 Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal: "Koho vám mám prepustiť: Barabáša, alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš?"
  Pridaj záložku 18 Lebo vedel, že ho vydali zo závisti.
  Pridaj záložku 19 Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho manželka: "Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho."
  Pridaj záložku 20 Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili.
  Pridaj záložku 21 Vladár sa ich opýtal: "Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť?" Oni zvolali: "Barabáša!"
  Pridaj záložku 22 Pilát im povedal: "Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš?" Všetci volali: "Ukrižovať ho!"
  Pridaj záložku 23 On vravel: "A čo zlé urobil?" Ale oni tým väčšmi kričali: "Ukrižovať ho!"
  Pridaj záložku 24 Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: "Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka. To je vaša vec!"
  Pridaj záložku 25 A všetok ľud odpovedal: "Jeho krv na nás a na naše deti!"
  Pridaj záložku 26 Vtedy im prepustil Barabáša; Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.
  Pridaj záložku 27 Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu.
  Pridaj záložku 28 Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa,
  Pridaj záložku 29 z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu, do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: "Buď pozdravený, židovský kráľ!"
  Pridaj záložku 30 Pľuli naňho, brali mu trstinu a bili ho po hlave.
  Pridaj záložku 31 Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali.
  Pridaj záložku 32 Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény, menom Šimona. Toho prinútili, aby mu niesol kríž.
  Pridaj záložku 33 Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená Lebka.
  Pridaj záložku 34 Dali mu piť víno zmiešané so žlčou: Ale keď ho ochutnal, nechcel piť.
  Pridaj záložku 35 Keď ho ukrižovali, hodili lós a rozdelili si jeho šaty.
  Pridaj záložku 36 Potom si posadali a strážili ho.
  Pridaj záložku 37 Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny: "Toto je Ježiš, židovský kráľ!"
  Pridaj záložku 38 Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného sprava, druhého zľava.
  Pridaj záložku 39 A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu: potriasali hlavami
  Pridaj záložku 40 a vraveli: "Ty, čo zboríš chrám a za tri dni ho znova postavíš, zachráň sám seba! Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!"
  Pridaj záložku 41 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími:
  Pridaj záložku 42 "Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela; nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho.
  Pridaj záložku 43 Spoliehal sa na Boha; nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal: "Som Boží Syn."
  Pridaj záložku 44 Takisto ho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní.
  Pridaj záložku 45 Od dvanástej hodiny nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní.
  Pridaj záložku 46 Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: "Eli, Eli, lema sabakthani?", čo znamená: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?"
  Pridaj záložku 47 Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli: "Volá Eliáša."
  Pridaj záložku 48 Jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokol na trstinu a dával mu piť.
  Pridaj záložku 49 Ale ostatní hovorili: "Počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť."
  Pridaj záložku 50 Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu.
  Pridaj záložku 51 A hľa, chrámová Opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. Zem sa triasla a skaly sa pukali.
  Pridaj záložku 52 Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych.
  Pridaj záložku 53 Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým.
  Pridaj záložku 54 Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili: "On bol naozaj Boží Syn."

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 24.1.2018
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (. deň):


  Liturgické čítania na dnes:
  1:
  Ž:
  E:

  Liturgické čítania na zajtra:
  1:
  Ž:
  E:


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1:
  Ž:
  E:
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky