SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Pre webmastrov
 • Napíšte nám
 • KONKORDANCIA !!!
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 1 Tu celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi
  Pridaj záložku 2 a začali naňho žalovať: "Tohoto sme pristihli, ako rozvracia náš národ, zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe, že je Mesiáš, kráľ."
  Pridaj záložku 3 Pilát sa ho spýtal: "Si židovský kráľ?" On odpovedal: "Sám to hovoríš."
  Pridaj záložku 4 Pilát povedal veľkňazom a zástupom: "Ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi."
  Pridaj záložku 5 Ale oni naliehali: "Poburuje ľud a učí po celej Judei; počnúc od Galiley až sem."
  Pridaj záložku 6 Len čo to Pilát počul, opýtal sa, či je ten človek Galilejčan.
  Pridaj záložku 7 A keď sa dozvedel, že podlieha Herodesovej právomoci, poslal ho k Herodesovi, lebo aj on bol v tých dňoch v Jeruzaleme.
  Pridaj záložku 8 Keď Herodes uvidel Ježiša, veľmi sa zaradoval. Už dávno ho túžil vidieť, lebo o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak.
  Pridaj záložku 9 Mnoho sa ho vypytoval, ale on mu na nič neodpovedal.
  Pridaj záložku 10 Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo naň žalovali.
  Pridaj záložku 11 Ale Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol, urobil si z neho posmech, dal ho obliecť do bielych šiat a poslal ho nazad k Pilátovi.
  Pridaj záložku 12 V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili, lebo predtým žili v nepriateľstve.
  Pridaj záložku 13 Pilát zvolal veľkňazov, predstavených a ľud
  Pridaj záložku 14 a povedal im: "Priviedli ste mi tohoto človeka, že poburuje ľud. Ja som ho pred vami vypočúval a nenašiel som na tomto človekovi nič z toho, čo na neho žalujete.
  Pridaj záložku 15 Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Vidíte, že neurobil nič, za čo by si zasluhoval smrť.
  Pridaj záložku 16 Potrescem ho teda a prepustím."
  Pridaj záložku 17 (Bol totiž povinný prepustiť im na sviatky jedného.)
  Pridaj záložku 18 Tu celý dav skríkol: "Preč s ním a prepusť nám Barabáša!"
  Pridaj záložku 19 Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu.
  Pridaj záložku 20 Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť.
  Pridaj záložku 21 Ale oni vykrikovali: "Ukrižuj! Ukrižuj ho!"
  Pridaj záložku 22 On k nim tretí raz prehovoril: "A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím."
  Pridaj záložku 23 Ale oni veľkým krikom dorážali a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik sa stupňoval
  Pridaj záložku 24 a Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti:
  Pridaj záložku 25 prepustil toho, ktorého si žiadali, čo bol uväznený pre vzburu a vraždu, kým Ježiša vydal ich zvoli.
  Pridaj záložku 26 Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom.
  Pridaj záložku 27 Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali.
  Pridaj záložku 28 Ježiš sa k nim obrátil a povedal: "Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi.
  Pridaj záložku 29 Lebo prichádzajú dni, keď povedia: "Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali!"
  Pridaj záložku 30 Vtedy začnú hovoriť vrchom: "Padnite na nás! a kopcom: "Prikryte nás!"
  Pridaj záložku 31 Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým?"
  Pridaj záložku 32 Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov.
  Pridaj záložku 33 Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava.
  Pridaj záložku 34 Ježiš povedal: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia." Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty.
  Pridaj záložku 35 Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli: "Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec."
  Pridaj záložku 36 Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot
  Pridaj záložku 37 a hovorili: "Zachráň sa, ak si židovský kráľ!"
  Pridaj záložku 38 Nad ním bol nápis: "Toto je židovský kráľ."
  Pridaj záložku 39 A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: "Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!"
  Pridaj záložku 40 Ale druhý ho zahriakol: "Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté?
  Pridaj záložku 41 Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé."
  Pridaj záložku 42 Potom povedal: "Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva."
  Pridaj záložku 43 On mu odpovedal: "Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji."
  Pridaj záložku 44 Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní.
  Pridaj záložku 45 Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napoly
  Pridaj záložku 46 a Ježiš zvolal mocným hlasom: "Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha." Po tých slovách vydýchol.
  Pridaj záložku 47 Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha, hovoriac: "Tento človek bol naozaj spravodlivý."
  Pridaj záložku 48 A celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo a videli, čo sa deje, bili sa do pŕs a vracali sa domov.
  Pridaj záložku 49 Všetci jeho známi stáli obďaleč i ženy, ktoré ho sprevádzali z Galiley, a dívali sa na to.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 24.1.2018
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (. deň):


  Liturgické čítania na dnes:
  1:
  Ž:
  E:

  Liturgické čítania na zajtra:
  1:
  Ž:
  E:


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1:
  Ž:
  E:
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky