SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 5 A tak prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi.
  Pridaj záložku 6 Tam bola Jakubova studňa, Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia.
  Pridaj záložku 7 Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: "Daj sa mi napiť!"
  Pridaj záložku 8 Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy.
  Pridaj záložku 9 Samaritánka mu povedala: "Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu ono mňa, Samaritánky?" Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.
  Pridaj záložku 10 Ježiš jej odpovedal: "Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: "Daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu."
  Pridaj záložku 11 Žena mu povedala: "Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu?
  Pridaj záložku 12 Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?"
  Pridaj záložku 13 Ježiš jej odvetil: "Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný.
  Pridaj záložku 14 Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života."
  Pridaj záložku 15 Žena mu vravela: "Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!"
  Pridaj záložku 16 Povedal jej: "Choď, zavolaj svojho muža a príď sem!"
  Pridaj záložku 17 Žena mu odpovedala: "Nemám muža." Ježiš jej vravel: "Správne si povedala: "Nemám muža,
  Pridaj záložku 18 lebo si mala päť mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu."
  Pridaj záložku 19 Žena mu vravela: "Pane, vidím, že si prorok.
  Pridaj záložku 20 Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať."
  Pridaj záložku 21 Ježiš jej povedal: "Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu ani v Jeruzaleme.
  Pridaj záložku 22 Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov.
  Pridaj záložku 23 Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov.
  Pridaj záložku 24 Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde."
  Pridaj záložku 25 Žena mu vravela: "Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko."
  Pridaj záložku 26 Ježiš jej povedal: "To som ja, čo sa rozprávam s tebou."
  Pridaj záložku 27 Vtom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ale nik nepovedal: "Čo sa jej pýtaš?" Alebo: "Prečo sa s ňou rozprávaš?"
  Pridaj záložku 28 Žena nechala svoj džbán, odišla do mesta a vravela ľuďom:
  Pridaj záložku 29 "Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila! Nebude to Mesiáš?"
  Pridaj záložku 30 Vyšli teda z mesta a šli k nemu.
  Pridaj záložku 31 Medzitým ho učeníci prosili: "Rabbi, jedz!"
  Pridaj záložku 32 On im povedal: "Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte."
  Pridaj záložku 33 Učeníci si hovorili medzi sebou: "Vari mu niekto priniesol jesť?"
  Pridaj záložku 34 Ježiš im povedal: "Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo.
  Pridaj záložku 35 Nevravíte aj vy: »Ešte štyri mesiace a bude žatva?« Hľa, hovorím vám: Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu!
  Pridaj záložku 36 Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa spoločne tešili aj rozsievač aj žnec.
  Pridaj záložku 37 Tu sa potvrdzuje príslovie: Jeden rozsieva a druhý žne.
  Pridaj záložku 38 Ja som vás, poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy, ste vstúpili do ich práce."
  Pridaj záložku 39 Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: "Povedal mi všetko, čo som porobila."
  Pridaj záložku 40 Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dni.
  Pridaj záložku 41 A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo.
  Pridaj záložku 42 A žene povedali: "Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta."

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.3.2020
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (8. deň):
  Gn 17,1-18,33; Mt 6,25-7,23; Prís 1,8-19

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Jer 11, 18-20
  Ž: Ž 7, 2-3. 9-12
  E: Jn 7, 40-53

  Liturgické čítania na zajtrajšiu nedeľu:
  1: Ez 37, 12-14
  Ž: Ž 130
  2: Rim 8, 8-11
  E: Jn 11, 1-45
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky