SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 1 Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty.
  Pridaj záložku 2 Bola to tá Mária, čo pomazala Pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý.
  Pridaj záložku 3 Preto mu sestry poslali odkaz: "Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý."
  Pridaj záložku 4 Keď to Ježiš počul, povedal: "Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn."
  Pridaj záložku 5 Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára.
  Pridaj záložku 6 Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte dva dni na mieste, kde bol.
  Pridaj záložku 7 Až potom povedal učeníkom: "Poďme znova do Judey."
  Pridaj záložku 8 Učeníci mu vraveli: "Rabbi, len nedávno ťa Židia chceli ukameňovať a zasa ta ideš?!"
  Pridaj záložku 9 Ježiš odpovedal: "Nemá deň dvanásť hodín? Kto chodí vo dne, nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohoto sveta.
  Pridaj záložku 10 Ale kto chodí v noci, potkne sa, lebo v ňom nieto svetla."
  Pridaj záložku 11 Toto povedal a dodal: "Náš priateľ Lazár spí, ale idem ho zobudiť."
  Pridaj záložku 12 Učeníci mu povedali: "Pane, ak spí, ozdravie."
  Pridaj záložku 13 Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli, že hovorí o spánku.
  Pridaj záložku 14 Vtedy im Ježiš povedal otvorene: "Lazár zomrel.
  Pridaj záložku 15 A kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme k nemu!"
  Pridaj záložku 16 Tomáš, nazývaný Didymus, povedal ostatným učeníkom: "Poďme aj my a umrime s ním."
  Pridaj záložku 17 Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štyri dni v hrobe.
  Pridaj záložku 18 Betánia bola pri Jeruzaleme, vzdialená asi pätnásť stadií,
  Pridaj záložku 19 a tak prišlo k Marte a Márii veľa Židov potešiť ich v žiali za bratom.
  Pridaj záložku 20 Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma.
  Pridaj záložku 21 Marta povedala Ježišovi: "Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel.
  Pridaj záložku 22 Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá."
  Pridaj záložku 23 Ježiš jej povedal: "Tvoj brat vstane z mŕtvych."
  Pridaj záložku 24 Marta mu vravela: "Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení."
  Pridaj záložku 25 Ježiš jej povedal: "Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.
  Pridaj záložku 26 A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?"
  Pridaj záložku 27 Povedala mu: "Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet."
  Pridaj záložku 28 Ako to povedala, odišla, zavolala svoju sestru Máriu a potichu jej vravela: "Učiteľ je tu a volá ťa."
  Pridaj záložku 29 Len čo to ona počula, vstala a šla k nemu.
  Pridaj záložku 30 Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu Marta vyšla naproti.
  Pridaj záložku 31 Keď Židia, čo boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli: "Ide sa vyplakať k hrobu."
  Pridaj záložku 32 Keď Mária prišla ta, kde bol Ježiš, a zazrela ho, padla mu k nohám a povedala mu: "Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel."
  Pridaj záložku 33 Keď Ježiš videl, ako plače a ako plačú aj Židia, čo s ňou prišli, zachvel sa v duchu a vzrušený
  Pridaj záložku 34 sa opýtal: "Kde ste ho uložili?" Povedali mu: "Pane, poď sa pozrieť!"
  Pridaj záložku 35 A Ježiš zaslzil.
  Pridaj záložku 36 Židia povedali: "Hľa, ako ho miloval!"
  Pridaj záložku 37 No niektorí z nich hovorili: "A nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel?!"
  Pridaj záložku 38 Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom.
  Pridaj záložku 39 Ježiš povedal: "Odvaľte kameň!" Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: "Pane, už páchne, veď je už štyri dni v hrobe."
  Pridaj záložku 40 Ježiš jej vravel: "Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?"
  Pridaj záložku 41 Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: "Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul.
  Pridaj záložku 42 A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal."
  Pridaj záložku 43 Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: "Lazár, poď von!"
  Pridaj záložku 44 A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal: "Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!"
  Pridaj záložku 45 Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.3.2020
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (8. deň):
  Gn 17,1-18,33; Mt 6,25-7,23; Prís 1,8-19

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Jer 11, 18-20
  Ž: Ž 7, 2-3. 9-12
  E: Jn 7, 40-53

  Liturgické čítania na zajtrajšiu nedeľu:
  1: Ez 37, 12-14
  Ž: Ž 130
  2: Rim 8, 8-11
  E: Jn 11, 1-45
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky