SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Liturgické čítania na rok 2020

  Nájdete tu denné čítania pre liturgické slávenia na rok 2020

  Liturgické čítania na:
  Dátum Prvé čítanie Žalm Druhé čítanie Evanjelium
  1.4.2020 Dan 3, 14-20. 91-92. 95 Dan 3, 52-56 Jn 8, 31-42
  2.4.2020 Gn 17, 3-9 Ž 105, 4-9 Jn 8, 51-59
  3.4.2020 Jer 20, 10-13 Ž 18, 2-7 Jn 10, 31-42
  4.4.2020 Ez 37, 21-28 Jer 31, 10-12. 13 Jn 11, 45-57
  5.4.2020 Iz 50, 4-7 Ž 22, 8-9. 17-20. 23-24 Flp 2, 6-11 Mt 26, 14 – 27, 66
  6.4.2020 Iz 42, 1-7 Ž 27, 1-3. 13-14 Jn 12, 1-11
  7.4.2020 Iz 49, 1-6 Ž 71, 1-4. 5-6. 15. 17 Jn 13, 21-33. 36-38
  8.4.2020 Iz 50, 4-9 Ž 69, 8-10. 21-22. 31. 33-34 Mt 26, 14-25
  9.4.2020 Ex 12, 1-8. 11-14 Ž 116, 12-13. 15. 16-18 1 Kor 11, 23-26 Jn 13, 1-15
  10.4.2020 Iz 52, 13 – 53, 12 Ž 31, 2. 6. 12-13. 15-17. 25 Hebr 4, 14-16; 5, 7-9 Jn 18, 1 – 19, 42
  11.4.2020
  12.4.2020 Sk 10, 34. 37-43 Ž 118, 1-2. 16. 17. 22-23 Kol 3, 1-4 ; 1 Kor 5, 6-8 Jn 20, 1-9
  13.4.2020 Sk 2, 14. 22-32 Ž 16, 1-2. 5. 7-11 Mt 28, 8-15
  14.4.2020 Sk 2, 36-41 Ž 33, 4-5. 18-20. 22 Jn 20, 11-18
  15.4.2020 Sk 3, 1-10 Ž 105, 1-4. 6-9 Lk 24, 13-35
  16.4.2020 Sk 3, 11-26 Ž 8, 2. 5-9 Lk 24, 35-48
  17.4.2020 Sk 4, 1-12 Ž 118, 1-2. 4. 22-27 Jn 21, 1-14
  18.4.2020 Sk 4, 13-21 Ž 118, 1. 14-16. 18-21 Mk 16, 9-15
  19.4.2020 Sk 2, 42-47 Ž 118, 2-4. 13-15. 22-24 1 Pt 1, 3-9 Jn 20, 19-31
  20.4.2020 Sk 4, 23-31 Ž 2, 1-9 Jn 3, 1-8
  21.4.2020 Sk 4, 32-37 Ž 93, 1-2. 5 Jn 3, 7-15
  22.4.2020 Sk 5, 17-26 Ž 34, 2-9 Jn 3, 16-21
  23.4.2020 Sk 5, 27-33 Ž 34, 2. 9. 17-20 Jn 3, 31-36
  24.4.2020 Sk 5, 34-42 Ž 27, 1. 4. 13-14 Jn 6, 1-15
  25.4.2020 1 Pt 5, 5-14 Ž 89, 2-3. 6-7. 16-17 Mk 16, 15-20
  26.4.2020 Sk 2, 14. 22-28 Ž 16, 1-2. 5. 7-11 1 Pt 1, 17-21 Lk 24, 13-35
  27.4.2020 Sk 6, 8-15 Ž 119, 23-24. 26-27. 29-30 Jn 6, 22-29
  28.4.2020 Sk 7, 51 – 8, 1 Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21 Jn 6, 30-35
  29.4.2020 1 Jn 1, 5 - 2,2 Ž 45, 11-12. 14-17 Mt 25, 1-13
  30.4.2020 Sk 8, 26-36. 38-40 Ž 66, 8-9. 16-17. 20 Jn 6, 44-51
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobraziť/Nezobrazené

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 7.4.2020
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (18. deň):
  Gn 36,1-37,36; Mt 13,18-35; Ž 10,12-18

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Iz 49, 1-6
  Ž: Ž 71, 1-4. 5-6. 15. 17
  E: Jn 13, 21-33. 36-38

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Iz 50, 4-9
  Ž: Ž 69, 8-10. 21-22. 31. 33-34
  E: Mt 26, 14-25


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 10, 34. 37-43
  Ž: Ž 118, 1-2. 16. 17. 22-23
  2: Kol 3, 1-4 ; 1 Kor 5, 6-8
  E: Jn 20, 1-9
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky