SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Lebo každý veľkňaz, vybratý spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí, aby ich zastupoval pred Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy
  Pridaj záložku 2 a mohol mať súcit s nevedomými a blúdiacimi, pretože aj sám podlieha slabosti.
  Pridaj záložku 3 A kvôli nej musí prinášať obety za hriechy, ako za ľud, tak aj za seba samého.
  Pridaj záložku 4 Ale túto hodnosť si nik nemôže prisvojiť sám, len ten, koho povoláva Boh tak ako Árona.
  Pridaj záložku 5 Tak ani Kristus sa neoslávil sám, keď sa stal veľkňazom, ale ten, ktorý mu povedal: "Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil,"
  Pridaj záložku 6 ako aj na inom mieste hovorí: "Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho."
  Pridaj záložku 7 On v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti; a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť.
  Pridaj záložku 8 A hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti;
  Pridaj záložku 9 a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú,
  Pridaj záložku 10 keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza podľa radu Melchizedechovho.
  Pridaj záložku 11 O tom by sme mali veľa čo hovoriť, ale je to ťažké vysvetliť, pretože ste zleniveli počúvať.
  Pridaj záložku 12 Lebo hoci by ste po toľkom čase sami mali byť učiteľmi, znova potrebujete, aby vás niekto učil začiatočným prvkom Božích slov. Stali ste sa takými, čo potrebujú mlieko, a nie pevný pokrm.
  Pridaj záložku 13 A nik, kto dostáva mlieko, nechápe slovo spravodlivosti, lebo je ešte dieťa.
  Pridaj záložku 14 Pevný pokrm je pre dokonalých, pre tých, čo návykom majú vycvičené zmysly na rozlišovanie dobra od zla.
     1 strana   
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 2.4.2020
  Sv. Františka z Paoly, pustovníka,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (13. deň):
  Gn 27,1-28,22; Mt 10,32-11,10; Ž 9,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Gn 17, 3-9
  Ž: Ž 105, 4-9
  E: Jn 8, 51-59

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Jer 20, 10-13
  Ž: Ž 18, 2-7
  E: Jn 10, 31-42


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Iz 50, 4-7
  Ž: Ž 22, 8-9. 17-20. 23-24
  2: Flp 2, 6-11
  E: Mt 26, 14 – 27, 66
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky