SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Preto ja, Pavol, väzeň Krista Ježiša za vás pohanov...
  Pridaj záložku 2 Veď ste azda počuli o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás,
  Pridaj záložku 3 lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo, ako som už o tom krátko písal.
  Pridaj záložku 4 Keď si to prečítate, môžete zvedieť, ako som poznal Kristovo tajomstvo.
  Pridaj záložku 5 Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom,
  Pridaj záložku 6 že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium.
  Pridaj záložku 7 A ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú som dostal podľa pôsobenia jeho moci.
  Pridaj záložku 8 Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo
  Pridaj záložku 9 a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril,
  Pridaj záložku 10 aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť,
  Pridaj záložku 11 podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutoční v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
  Pridaj záložku 12 V ňom máme odvahu a prístup v dôvere skrze vieru v neho.
  Pridaj záložku 13 Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženia za vás, čo je vašou slávou.
  Pridaj záložku 14 Preto zohýnam kolená pred Otcom,
  Pridaj záložku 15 od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi:
  Pridaj záložku 16 nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek,
  Pridaj záložku 17 aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske
  Pridaj záložku 18 mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka
  Pridaj záložku 19 a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.
  Pridaj záložku 20 A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohoto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme,
  Pridaj záložku 21 tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.
     1 strana   
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 2.4.2020
  Sv. Františka z Paoly, pustovníka,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (13. deň):
  Gn 27,1-28,22; Mt 10,32-11,10; Ž 9,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Gn 17, 3-9
  Ž: Ž 105, 4-9
  E: Jn 8, 51-59

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Jer 20, 10-13
  Ž: Ž 18, 2-7
  E: Jn 10, 31-42


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Iz 50, 4-7
  Ž: Ž 22, 8-9. 17-20. 23-24
  2: Flp 2, 6-11
  E: Mt 26, 14 – 27, 66
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky