SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 A nechcem, bratia, aby ste nevedeli o duchovných daroch.
  Pridaj záložku 2 Viete, že keď ste boli pohanmi, ťahalo vás to a chodili ste za nemými modlami.
  Pridaj záložku 3 Preto vám vyhlasujem, že nik, kto hovorí v Božom Duchu, nepovie: "Prekliaty Ježiš!", a nik nemôže povedať: "Ježiš je Pán", iba ak v Duchu Svätom.
  Pridaj záložku 4 Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý.
  Pridaj záložku 5 Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý.
  Pridaj záložku 6 A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý.
  Pridaj záložku 7 Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok.
  Pridaj záložku 8 Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania,
  Pridaj záložku 9 iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať,
  Pridaj záložku 10 iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky.
  Pridaj záložku 11 Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce.
  Pridaj záložku 12 Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci ich je mnoho, tak aj Kristus.
  Pridaj záložku 13 Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.
  Pridaj záložku 14 Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov.
  Pridaj záložku 15 A keby noha povedala: "Nie som ruka, nepatrím k telu," tým ešte neprestáva patriť k telu.
  Pridaj záložku 16 A keby povedalo ucho: "Nie som oko, nepatrím k telu," tým ešte neprestáva patriť k telu.
  Pridaj záložku 17 Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch?
  Pridaj záložku 18 Ale Boh rozložil údy, každý jeden z nich, v tele, ako chcel.
  Pridaj záložku 19 Keby boli všetky jedným údom, kde by bolo telo?
  Pridaj záložku 20 No takto je mnoho údov, ale iba jedno telo.
  Pridaj záložku 21 A oko nemôže povedať ruke: "Nepotrebujem ťa!" ani hlava nohám: "Nepotrebujem vás!"
  Pridaj záložku 22 Ba čo viac, údy tela, ktoré sa zdajú slabšie, sú nevyhnutne potrebné.
  Pridaj záložku 23 A údy tela ktoré pokladáme za menej ušľachtilé, zaodievame s väčšou úctou a naše nečestné údy majú tým väčšiu česť,
  Pridaj záložku 24 kým naše čestné nič také nepotrebujú. Boh telo vyvážil tak, že slabšiemu údu dal väčšiu česť;
  Pridaj záložku 25 aby nebola v tele roztržka, ale aby sa údy rovnako starali jeden o druhý.
  Pridaj záložku 26 Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy.
  Pridaj záložku 27 Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.
  Pridaj záložku 28 A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov.
  Pridaj záložku 29 Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? Robia všetci zázraky?
  Pridaj záložku 30 Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Vari všetci vysvetľujú?
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 7.4.2020
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (18. deň):
  Gn 36,1-37,36; Mt 13,18-35; Ž 10,12-18

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Iz 49, 1-6
  Ž: Ž 71, 1-4. 5-6. 15. 17
  E: Jn 13, 21-33. 36-38

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Iz 50, 4-9
  Ž: Ž 69, 8-10. 21-22. 31. 33-34
  E: Mt 26, 14-25


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 10, 34. 37-43
  Ž: Ž 118, 1-2. 16. 17. 22-23
  2: Kol 3, 1-4 ; 1 Kor 5, 6-8
  E: Jn 20, 1-9
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky