SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Pavol, služobník Krista Ježiša povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božie evanjelium,
  Pridaj záložku 2 ktoré Boh vopred prisľúbil vo Svätých písmach skrze svojich prorokov
  Pridaj záložku 3 o svojom Synovi, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho rodu
  Pridaj záložku 4 a podľa Ducha svätosti od vzkriesenia z mŕtvych je ustanovený v moci ako Boží Syn, o Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.
  Pridaj záložku 5 Skrze neho sme dostali milosť a apoštolský úrad, aby na slávu jeho mena poslušne uverili všetky národy;
  Pridaj záložku 6 k nim patríte aj vy, povolaní Ježišom Kristom.
  Pridaj záložku 7 Všetkým, čo sú v Ríme Bohom milovaným, povolaným svätým: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.
  Pridaj záložku 8 Predovšetkým vzdávam vďaky svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za vás všetkých, pretože sa vaša viera zvestuje po celom svete.
  Pridaj záložku 9 Veď Boh ktorému z tej duše slúžim v evanjeliu jeho Syna, je mi svedkom, ako si na vás ustavične spomínam
  Pridaj záložku 10 vo všetkých svojich modlitbách a prosím, či by sa mi raz predsa len nepodarilo prísť k vám ak to bude Božia vôľa.
  Pridaj záložku 11 Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu,
  Pridaj záložku 12 to jest, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou.
  Pridaj záložku 13 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som už veľa ráz pomýšľal ísť k vám, aby som aj u vás mal nejaké ovocie, tak ako u ostatných národov, - ale až doteraz sa mi v tom prekážalo.
  Pridaj záložku 14 Som dlžníkom Grékov i barbarov, múdrych i nemúdrych.
  Pridaj záložku 15 A tak pokiaľ ide o mňa, som pripravený hlásať evanjelium aj vám, čo ste v Ríme.
  Pridaj záložku 16 Lebo ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi.
  Pridaj záložku 17 V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: "Spravodlivý bude žiť z viery."
  Pridaj záložku 18 Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde.
  Pridaj záložku 19 Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil.
  Pridaj záložku 20 Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.
  Pridaj záložku 21 Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo.
  Pridaj záložku 22 Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi.
  Pridaj záložku 23 Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy.
  Pridaj záložku 24 Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá
  Pridaj záložku 25 tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen.
  Pridaj záložku 26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený.
  Pridaj záložku 27 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.
  Pridaj záložku 28 A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí,
  Pridaj záložku 29 plných neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; sú klebetní,
  Pridaj záložku 30 utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov,
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 7.4.2020
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (18. deň):
  Gn 36,1-37,36; Mt 13,18-35; Ž 10,12-18

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Iz 49, 1-6
  Ž: Ž 71, 1-4. 5-6. 15. 17
  E: Jn 13, 21-33. 36-38

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Iz 50, 4-9
  Ž: Ž 69, 8-10. 21-22. 31. 33-34
  E: Mt 26, 14-25


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 10, 34. 37-43
  Ž: Ž 118, 1-2. 16. 17. 22-23
  2: Kol 3, 1-4 ; 1 Kor 5, 6-8
  E: Jn 20, 1-9
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky