SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Pre webmastrov
 • Napíšte nám
 • KONKORDANCIA !!!
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Kým hovorili k ľudu, prepadli ich kňazi, veliteľ chrámovej stráže a saduceji
  Pridaj záložku 2 a zazlievali im, že učia ľud a ohlasujú zmŕtvychvstanie v Ježišovi.
  Pridaj záložku 3 Položili na nich ruky a do rána ich dali do väzenia, lebo už bol večer.
  Pridaj záložku 4 Ale mnohí z tých, čo vypočuli slovo, uveril, a vzrástol počet mužov na päťtisíc.
  Pridaj záložku 5 Na druhý deň sa v Jeruzaleme zhromaždili poprední muži, starší a zákonníci,
  Pridaj záložku 6 veľkňazi Annáš a Kajfáš, Ján a Alexander a všetci, čo boli z veľkňazského rodu,
  Pridaj záložku 7 postavili ich do stredu a pýtali sa ich: "Akou mocou alebo v mene koho ste to urobili?"
  Pridaj záložku 8 Vtedy im Peter, naplnený Duchom Svätým, povedal: "Vodcovia ľudu a starší!
  Pridaj záložku 9 Ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok, vykonaný na chorom človekovi, ako sa tento uzdravil,
  Pridaj záložku 10 nech je známe vám všetkým a všetkému izraelskému ľudu, že v mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, stojí tento človek pred vami zdravý!
  Pridaj záložku 11 On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal kameňom uholným.
  Pridaj záložku 12 A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení."
  Pridaj záložku 13 Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a zbadali, že sú to ľudia neučení a prostí, veľmi sa čudovali; spoznali ich, že boli s Ježišom.
  Pridaj záložku 14 A keď videli, že uzdravený človek stojí s nimi, nemohli nič namietať.
  Pridaj záložku 15 Preto im rozkázali, aby vyšli von z veľrady, a radili sa:
  Pridaj záložku 16 "Čo robiť s týmito ľuďmi? Všetci obyvatelia Jeruzalema vedia, že sa skrze nich stalo očividné znamenie a nemôžeme to poprieť.
  Pridaj záložku 17 Ale aby sa to nešírilo ďalej medzi ľud, pohrozme im, nech už nikomu nehovoria v tomto mene."
  Pridaj záložku 18 Zavolali ich teda a prikázali im že nesmú vôbec hovoriť ani učiť v Ježišovom mene.
  Pridaj záložku 19 Ale Peter a Ján im odpovedali: "Posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha;
  Pridaj záložku 20 lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli."
  Pridaj záložku 21 Ale oni im znova pohrozili a prepustili ich, lebo nenašli, ako ich potrestať, a to pre ľud, pretože všetci oslavovali Boha za to, čo sa stalo.
  Pridaj záložku 22 Človek, na ktorom sa stalo toto znamenie uzdravenia, mal totiž vyše štyridsať rokov.
  Pridaj záložku 23 Keď ich prepustili, išli k svojim a rozpovedali, čo im hovorili veľkňazi a starší.
  Pridaj záložku 24 Keď ich vypočuli, jednomyseľné pozdvihli hlas k Bohu a hovorili: "Pane, ty si stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich.
  Pridaj záložku 25 Ty si skrze Ducha Svätého ústami svojho služobníka, nášho otca Dávida, povedal: "Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné?
  Pridaj záložku 26 Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho Pomazanému."
  Pridaj záložku 27 V tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Poncius Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému Služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal,
  Pridaj záložku 28 aby vykonali všetko, čo tvoja ruka a vôľa vopred určili, že sa má stať.
  Pridaj záložku 29 A teraz, Pane, pozri na ich hrozby a daj, aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou.
  Pridaj záložku 30 Vystri svoju ruku, aby sa skrze meno tvojho svätého Služobníka Ježiša diali uzdravenia, znamenia a divy."
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 24.1.2018
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (. deň):


  Liturgické čítania na dnes:
  1:
  Ž:
  E:

  Liturgické čítania na zajtra:
  1:
  Ž:
  E:


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1:
  Ž:
  E:
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky