SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Pre webmastrov
 • Napíšte nám
 • KONKORDANCIA !!!
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Peter a Ján vystupovali o tretej hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu.
  Pridaj záložku 2 Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu.
  Pridaj záložku 3 Keď videl vchádzať do chrámu Petra a Jána, prosil, aby mu dali almužnu.
  Pridaj záložku 4 Peter sa naň s Jánom zahľadel a povedal: "Pozri sa na nás!"
  Pridaj záložku 5 On sa na nich pozrel a čakal, že od nich niečo dostane.
  Pridaj záložku 6 Ale Peter povedal: "Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám: V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!"
  Pridaj záložku 7 Chytil ho za pravú ruku a zodvihol ho. Vtom mu spevneli nohy a členky,
  Pridaj záložku 8 vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, chodil, vyskakoval a chválil Boha.
  Pridaj záložku 9 Všetok ľud videl, ako chodí a chváli Boha,
  Pridaj záložku 10 a poznali ho, že je to ten, čo sedával pri Krásnej bráne chrámu a žobral. A naplnil ich úžas a vzrušenie nad tým, čo sa s ním stalo.
  Pridaj záložku 11 Keďže sa pridŕžal Petra a Jána, zbehol sa k nim do stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovým, všetok užasnutý ľud.
  Pridaj záložku 12 Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: "Mužovia, Izraeliti, čo sa tomu divíte a prečo hľadíte na nás, akoby sme boli vlastnou mocou alebo nábožnosťou urobili, že tento chodí?
  Pridaj záložku 13 Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, kým on rozhodol, že ho treba prepustiť'.
  Pridaj záložku 14 Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali ste, aby vám prepustil vraha.
  Pridaj záložku 15 Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych; a my sme toho svedkami.
  Pridaj záložku 16 A jeho meno pre vieru v toto meno upevnilo tohoto človeka, ktorého vidíte a poznáte, a viera, ktorá je skrze neho, dala mu toto úplné zdravie pred očami vás všetkých.
  Pridaj záložku 17 A teraz, bratia, viem, že ste to v nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední muži.
  Pridaj záložku 18 Ale Boh takto splnil, čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť.
  Pridaj záložku 19 Kajajte sa teda; obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy
  Pridaj záložku 20 a prišli časy osvieženia od Pána, aby poslal Ježiša, ktorý je vám predurčený Mesiáš,
  Pridaj záložku 21 ktorého musia prijať nebesá až do času, v ktorom Boh napraví všetko, o čom od vekov hovoril ústami svojich svätých prorokov.
  Pridaj záložku 22 Veď Mojžiš povedal: "Proroka vám vzbudí Pán váš Boh, z vašich bratov ako mňa. Jeho budete počúvať vo všetkom, čo vám povie.
  Pridaj záložku 23 A každý, kto nepočúvne toho proroka, bude odstránený z ľudu."
  Pridaj záložku 24 A všetci proroci, čo, počnúc Samuelom postupne hovorili, oznamovali tieto dni.
  Pridaj záložku 25 Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami, keď povedal Abrahámovi: "A v tvojom potomstve budú požehnané všetky rodiny zeme."
  Pridaj záložku 26 Boh predovšetkým vám vzbudil svojho Služobníka a poslal ho, aby vás požehnal tým, že každého z vás odvráti od vašich neprávostí.
     1 strana   
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 24.1.2018
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (. deň):


  Liturgické čítania na dnes:
  1:
  Ž:
  E:

  Liturgické čítania na zajtra:
  1:
  Ž:
  E:


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1:
  Ž:
  E:
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky