SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorého volali Niger, Lucius z Cyrény, Manaen, ktorý bol vychovaný s tetrarchom Herodesom, a Šavol.
  Pridaj záložku 2 Ako slúžili Pánovi a postili sa, povedal Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo; na ktoré som ich povolal."
  Pridaj záložku 3 Oni sa postili a modlili, vložili na nich ruky a prepustili ich.
  Pridaj záložku 4 A oni, vyslaní Duchom Svätým, došli do Seleucie a stade sa preplavili na Cyprus.
  Pridaj záložku 5 Keď prišli do Salaminy, hlásali Božie slovo v židovských synagógach. Mali so sebou aj Jána ako pomocníka.
  Pridaj záložku 6 A keď prešli celým ostrovom až do Pafu stretli istého čarodejníka, falošného proroka, Žida menom Barjezu.
  Pridaj záložku 7 Bol u prokonzula Sergia Pavla, ktorý bol rozumný muž. Ten si pozval Barnabáša a Šavla, lebo chcel počuť Božie slovo.
  Pridaj záložku 8 Ale Elymas, čarodejník - lebo tak sa prekladá jeho meno -, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery.
  Pridaj záložku 9 Vtedy Šavol, ktorý sa volá aj Pavol, naplnený Duchom Svätým, pozrel naňho
  Pridaj záložku 10 a povedal: "Diablov syn, plný každého podvodu a každého klamstva, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti, neprestaneš prevracať priame cesty Pánove?!
  Pridaj záložku 11 A teraz pozri, doľahne na teba Pánova ruka: oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko." Vtom naňho padla mrákota a tma, tápal dookola a hľadal, kto by mu podal ruku.
  Pridaj záložku 12 Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad Pánovým učením a uveril.
  Pridaj záložku 13 Pavol a jeho spoločníci sa z Pafu odplavili a prišli do Perge v Pamfýlii. Ján od nich odišiel a vrátil sa do Jeruzalema.
  Pridaj záložku 14 Ostatní šli ďalej a z Perge došli do Antiochie v Pizídii. V sobotu vošli do synagógy a sadli si.
  Pridaj záložku 15 Po čítaní zo Zákona a Prorokov im predstavení synagógy odkázali: "Bratia, ak máte nejaké povzbudivé slovo pre ľud, hovorte!"
  Pridaj záložku 16 Tu Pavol vstal, rukou dal znamenie, aby bolo ticho, a povedal: "Mužovia, Izraeliti a vy všetci, čo sa bojíte Boha, počúvajte!
  Pridaj záložku 17 Boh tohoto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil tento ľud, keď býval v cudzine, v egyptskej krajine. Potom ho z nej vyviedol zdvihnutým ramenom
  Pridaj záložku 18 a asi štyridsať rokov znášal ich správanie na púšti.
  Pridaj záložku 19 Vyhubil sedem národov v kanaánskej krajine a lósom rozdelil ich krajinu
  Pridaj záložku 20 asi na štyristopäťdesiat rokov. Potom im dával sudcov až po proroka Samuela.
  Pridaj záložku 21 Vtedy si žiadali kráľa a Boh im dal Kíšovho syna Saula, muža z Benjamínovho kmeňa, na štyridsať rokov.
  Pridaj záložku 22 Keď ho odstránil, povolal im za kráľa Dávida a vydal mu svedectvo: "Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa môjho srdca, ktorý bude plniť moju vôľu celú."
  Pridaj záložku 23 Z jeho potomstva dal Boh podľa prisľúbenia Izraelu Spasiteľa, Ježiša.
  Pridaj záložku 24 Pred jeho príchodom Ján hlásal všetkému izraelskému ľudu krst pokánia.
  Pridaj záložku 25 Keď Ján končil svoj beh, hovoril: "Ja nie som ten, za koho ma pokladáte. Ale, hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden rozviazať obuv na nohách."
  Pridaj záložku 26 Bratia, synovia Abrahámovho rodu, a tí, čo sa u vás boja Boha, nám bolo poslané toto slovo spásy.
  Pridaj záložku 27 Lebo obyvatelia Jeruzalema ani ich vodcovia ho nepoznali, odsúdili ho, a tak splnili slová Prorokov, ktoré sa čítajú každú sobotu.
  Pridaj záložku 28 A hoci nenašli nič, za čo by si zasluhoval smrť, dožadovali sa od Piláta, aby ho dal zabiť.
  Pridaj záložku 29 A keď splnili všetko, čo bolo o ňom napísané, sňali ho z dreva a uložili do hrobu.
  Pridaj záložku 30 Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 7.4.2020
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (18. deň):
  Gn 36,1-37,36; Mt 13,18-35; Ž 10,12-18

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Iz 49, 1-6
  Ž: Ž 71, 1-4. 5-6. 15. 17
  E: Jn 13, 21-33. 36-38

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Iz 50, 4-9
  Ž: Ž 69, 8-10. 21-22. 31. 33-34
  E: Mt 26, 14-25


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 10, 34. 37-43
  Ž: Ž 118, 1-2. 16. 17. 22-23
  2: Kol 3, 1-4 ; 1 Kor 5, 6-8
  E: Jn 20, 1-9
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky