SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Potom Ježiš chodil po Galilei; nechcel ísť do Judey, lebo Židia ho chceli zabiť.
  Pridaj záložku 2 Boli však blízko židovské sviatky Stánkov.
  Pridaj záložku 3 Jeho bratia mu povedali: "Odíď odtiaľto a choď do Judey, aby aj tvoji učeníci videli, aké skutky konáš!
  Pridaj záložku 4 Veď nik nerobí nič v skrytosti, ak sa chce stať verejne známym. Keď robíš takéto veci, ukáž sa svetu!"
  Pridaj záložku 5 Lebo ani jeho bratia v neho neverili.
  Pridaj záložku 6 Ježiš im povedal: "Môj čas ešte nenadišiel, ale váš čas je stále tu.
  Pridaj záložku 7 Vás nemôže svet nenávidieť, mňa však nenávidí, lebo ja o ňom svedčím, že jeho skutky sú zlé.
  Pridaj záložku 8 Vy choďte na sviatky! Ja na tieto sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil."
  Pridaj záložku 9 Toto povedal a ostal v Galilei.
  Pridaj záložku 10 Ale keď jeho bratia odišli na sviatky, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky.
  Pridaj záložku 11 A Židia ho cez sviatky hľadali a hovorili: "Kdeže je?"
  Pridaj záložku 12 Aj v zástupe sa o ňom veľa pošepkávalo. Jedni hovorili: "Je dobrý;" iní zasa: "Nie je, iba čo zvádza ľud."
  Pridaj záložku 13 Ale nik o ňom nehovoril verejne, zo strachu pred Židmi.
  Pridaj záložku 14 Až uprostred sviatkov vystúpil Ježiš do chrámu a učil.
  Pridaj záložku 15 Židia sa divili a hovorili: "Ako to, že sa vyzná v knihách, keď sa neučil?!"
  Pridaj záložku 16 Ježiš im povedal: "Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal.
  Pridaj záložku 17 Kto chce plniť jeho vôľu, pozná, či je to učenie z Boha, alebo či hovorím len sám zo seba.
  Pridaj záložku 18 Kto hovorí sám zo seba, hľadá vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a neprávosti v ňom niet.
  Pridaj záložku 19 Nedal vám Mojžiš zákon? A nik z vás zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť?!"
  Pridaj záložku 20 Zástup odpovedal: "Si posadnutý zlým duchom! Kto ťa chce zabiť?!"
  Pridaj záložku 21 Ježiš im vravel: "Jeden skutok som urobil a všetci sa čudujete.
  Pridaj záložku 22 Pretože vám Mojžiš dal obriezku - hoci ona nie je od Mojžiša, ale od otcov -, obrezujete človeka aj v sobotu.
  Pridaj záložku 23 Ak teda človek prijíma obriezku aj v sobotu, aby sa neporušil Mojžišov zákon, prečo sa hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka?!
  Pridaj záložku 24 Nesúďte podľa zdania, ale súďte spravodlivo."
  Pridaj záložku 25 Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: "Nie je to ten, čo ho chcú zabiť?
  Pridaj záložku 26 Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš?
  Pridaj záložku 27 Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je."
  Pridaj záložku 28 A Ježiš učil v chráme a zvolal: "Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte.
  Pridaj záložku 29 Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal."
  Pridaj záložku 30 Preto ho chceli chytiť, ale nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina.
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 7.4.2020
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (18. deň):
  Gn 36,1-37,36; Mt 13,18-35; Ž 10,12-18

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Iz 49, 1-6
  Ž: Ž 71, 1-4. 5-6. 15. 17
  E: Jn 13, 21-33. 36-38

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Iz 50, 4-9
  Ž: Ž 69, 8-10. 21-22. 31. 33-34
  E: Mt 26, 14-25


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 10, 34. 37-43
  Ž: Ž 118, 1-2. 16. 17. 22-23
  2: Kol 3, 1-4 ; 1 Kor 5, 6-8
  E: Jn 20, 1-9
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky