SvatePismo.sk
Obsah
  • Úvod
  • Listovať
  • Hľadať
  • Plán čítania Biblie
  • Liturgické čítania
  • Záložky
  • Pomocník
  • Pre webmastrov
  • Napíšte nám
  • KONKORDANCIA !!!
  • Prihlásenie
  • Registrácia
  • Vyhľadávanie*


    Aké sú možnosti vyhľadávania?
    Zadajte súradnice*


    Ako zadávať súradnice?
    *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

    Pridaj záložku 1 Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať.
    Pridaj záložku 2 Vojaci uplietli z tŕnia korunu, položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa.
    Pridaj záložku 3 Prichádzali k nemu a hovorili: "Buď pozdravený, židovský kráľ!" A bili ho po tvári.
    Pridaj záložku 4 Pilát znova vyšiel a povedal im: "Pozrite, privádzam vám ho von, aby ste vedeli, že na ňom nijakú vinu nenachádzam."
    Pridaj záložku 5 Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal: "Hľa, človek!"
    Pridaj záložku 6 Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia, kričali: "Ukrižuj! Ukrižuj ho!" Pilát im povedal: "Vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom nenachádzam vinu."
    Pridaj záložku 7 Židia mu odpovedali: "My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho Syna"
    Pridaj záložku 8 Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa naľakal.
    Pridaj záložku 9 Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša: "Odkiaľ si?" Ale Ježiš mu neodpovedal.
    Pridaj záložku 10 Pilát sa ho spýtal: "So mnou sa nechceš rozprávať?! Nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa?"
    Pridaj záložku 11 Ježiš odpovedal: "Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe."
    Pridaj záložku 12 Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho. Ale Židia kričali: "Ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi."
    Pridaj záložku 13 Keď Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Lithostrotus, po hebrejsky Gabbatha.
    Pridaj záložku 14 Bol Prípravný deň pred Veľkou nocou, okolo poludnia. Tu povedal Židom: "Hľa, váš kráľ!"
    Pridaj záložku 15 Ale oni kričali: "Preč s ním! Preč s ním! Ukrižuj ho!" Pilát im povedal: "Vášho kráľa mám ukrižovať?!" Veľkňazi odpovedali: "Nemáme kráľa, iba cisára!"
    Pridaj záložku 16 Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša.
    Pridaj záložku 17 Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota.
    Pridaj záložku 18 Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku.
    Pridaj záložku 19 Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: "Ježiš Nazaretský, židovský kráľ."
    Pridaj záložku 20 Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta; a bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky.
    Pridaj záložku 21 Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi: "Nepíš: Židovský kráľ, ale: On povedal: "Som židovský kráľ."
    Pridaj záložku 22 Pilát odpovedal: "Čo som napísal, to som napísal."
    Pridaj záložku 23 Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev. Ale tento odev bol nezošívaný, odhora v celku utkaný.
    Pridaj záložku 24 Preto si medzi sebou povedali: "Netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude!" Aby sa splnilo Písmo: "Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili lós." A vojaci to tak urobili.
    Pridaj záložku 25 Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna.
    Pridaj záložku 26 Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: "Žena, hľa, tvoj syn!"
    Pridaj záložku 27 Potom povedal učeníkovi: "Hľa, tvoja matka!" A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.
    Pridaj záložku 28 Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: "Žíznim."
    Pridaj záložku 29 Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam.
    Pridaj záložku 30 Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: "Je dokonané." Naklonil hlavu a odovzdal ducha.
       1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
    Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
    Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
    Zobrazené/Nezobraziť

    Poradie kníh vo výbere
      Podľa abecedy

    Dnes je 24.1.2018
    Meniny:
    Cir. kal.:

    Ročný plán čítania celej Biblie
    Čítanie na dnes
    (. deň):


    Liturgické čítania na dnes:
    1:
    Ž:
    E:

    Liturgické čítania na zajtra:
    1:
    Ž:
    E:


    Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
    1:
    Ž:
    E:
    Pre Vás !!!

    Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
    Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

    Stiahnite si zdrojový kód

    *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky