SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Pre webmastrov
 • Napíšte nám
 • KONKORDANCIA !!!
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti
  Pridaj záložku 2 a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol.
  Pridaj záložku 3 Tu mu diabol povedal: "Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom."
  Pridaj záložku 4 Ježiš mu odvetil: "Napísané je: "Nielen z chleba žije človek."
  Pridaj záložku 5 Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta
  Pridaj záložku 6 a vravel mu: "Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju komu chcem.
  Pridaj záložku 7 Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja."
  Pridaj záložku 8 Ježiš mu povedal: "Je napísané: "Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť."
  Pridaj záložku 9 Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: "Ak si Boží syn, vrhni sa stadeto dolu,
  Pridaj záložku 10 veď je napísané: "Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,"
  Pridaj záložku 11 a "vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň."
  Pridaj záložku 12 Ježiš mu odvetil: "Je povedané: "Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha."
  Pridaj záložku 13 Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.
  Pridaj záložku 14 Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji.
  Pridaj záložku 15 Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.
  Pridaj záložku 16 Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal.
  Pridaj záložku 17 Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesta, kde bolo napísané:
  Pridaj záložku 18 "Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu
  Pridaj záložku 19 a ohlásiť Pánov milostivý rok."
  Pridaj záložku 20 Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho.
  Pridaj záložku 21 A on im začal hovoriť: "Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli."
  Pridaj záložku 22 Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: "Vari to nie je Jozefov syn?"
  Pridaj záložku 23 On im vravel: "Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej vlasti."
  Pridaj záložku 24 A dodal: "Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.
  Pridaj záložku 25 Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine.
  Pridaj záložku 26 A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone.
  Pridaj záložku 27 A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman."
  Pridaj záložku 28 Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev.
  Pridaj záložku 29 Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli do až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť.
  Pridaj záložku 30 Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 24.1.2018
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (. deň):


  Liturgické čítania na dnes:
  1:
  Ž:
  E:

  Liturgické čítania na zajtra:
  1:
  Ž:
  E:


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1:
  Ž:
  E:
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky