SvatePismo.sk
Obsah
  • Úvod
  • Listovať
  • Hľadať
  • Plán čítania Biblie
  • Liturgické čítania
  • Záložky
  • Pomocník
  • Napíšte nám
  • Prihlásenie
  • Registrácia
  • Vyhľadávanie*


    Aké sú možnosti vyhľadávania?
    Zadajte súradnice*


    Ako zadávať súradnice?
    *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

    Pridaj záložku 1 A povedal im: "Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia, že Božie kráľovstvo prichádza s mocou."
    Pridaj záložku 2 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil.
    Pridaj záložku 3 Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil.
    Pridaj záložku 4 A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom.
    Pridaj záložku 5 Vtedy Peter povedal Ježišovi: "Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi."
    Pridaj záložku 6 Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí.
    Pridaj záložku 7 Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho."
    Pridaj záložku 8 A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša.
    Pridaj záložku 9 Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.
    Pridaj záložku 10 Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená "vstať z mŕtvych".
    Pridaj záložku 11 A pýtali sa ho: "Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?"
    Pridaj záložku 12 On im povedal: "Áno, najprv príde Eliáš a všetko obnoví. Ale prečo je o Synovi človeka napísané, že bude veľa trpieť a že ním opovrhnú?
    Pridaj záložku 13 No hovorím vám: Eliáš už prišiel a urobili s ním, čo chceli, ako je o ňom napísané."
    Pridaj záložku 14 Keď prišli k učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa s nimi hádajú.
    Pridaj záložku 15 A všetok ľud, len čo ho zazrel, užasol. Bežali k nemu a pozdravovali ho.
    Pridaj záložku 16 On sa ich opýtal: "O čom sa s nimi hádate?"
    Pridaj záložku 17 Jeden zo zástupu mu odpovedal: "Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, posadnutého nemým duchom.
    Pridaj záložku 18 Kdekoľvek ho schytí, zhodí ho, idú mu peny, škrípe zubami a chradne. Povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli."
    Pridaj záložku 19 On im povedal: "Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho ku mne!"
    Pridaj záložku 20 I priviedli ho k nemu. Len čo ho duch zbadal, zalomcoval chlapcom, ten sa zrútil na zem, zvíjal sa a išli mu peny.
    Pridaj záložku 21 Ježiš sa opýtal jeho otca: "Odkedy sa mu to stáva?" On odpovedal: "Od detstva.
    Pridaj záložku 22 A často ho vrhol aj do ohňa a do vody, aby ho zahubil. Ale ak niečo môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!"
    Pridaj záložku 23 Ježiš mu povedal: "Ak môžeš?! Všetko je možné tomu, kto verí."
    Pridaj záložku 24 A chlapcov otec hneď vykríkol: "Verím. Pomôž mojej nevere!"
    Pridaj záložku 25 Keď Ježiš videl, že sa zbieha zástup, pohrozil nečistému duchu: "Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy doň nevchádzaj!"
    Pridaj záložku 26 Ten vykríkol, mocne ním zalomcoval a vyšiel. Chlapec ostal ako mŕtvy, takže mnohí vraveli: "Zomrel."
    Pridaj záložku 27 Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a on vstal.
    Pridaj záložku 28 Keď potom vošiel do domu a boli sami, učeníci sa ho spýtali: "Prečo sme ho nemohli vyhnať my?"
    Pridaj záložku 29 On im povedal: "Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou."
    Pridaj záložku 30 Odišli odtiaľ a prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel
       1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
    Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
    Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
    Zobrazené/Nezobraziť

    Poradie kníh vo výbere
      Podľa abecedy

    Dnes je 28.3.2020
    Meniny:
    Cir. kal.:

    Ročný plán čítania celej Biblie
    Čítanie na dnes
    (8. deň):
    Gn 17,1-18,33; Mt 6,25-7,23; Prís 1,8-19

    Liturgické čítania na dnes:
    1: Jer 11, 18-20
    Ž: Ž 7, 2-3. 9-12
    E: Jn 7, 40-53

    Liturgické čítania na zajtrajšiu nedeľu:
    1: Ez 37, 12-14
    Ž: Ž 130
    2: Rim 8, 8-11
    E: Jn 11, 1-45
    Pre Vás !!!

    Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
    Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

    Stiahnite si zdrojový kód

    *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky