SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Zišli sa k nemu farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema.
  Pridaj záložku 2 A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami.
  Pridaj záložku 3 Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie.
  Pridaj záložku 4 A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí.
  Pridaj záložku 5 Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: "Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?"
  Pridaj záložku 6 On im povedal: "Dobre o vás, pokrytcoch prorokoval Izaiáš, ako je napísané: "Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.
  Pridaj záložku 7 No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy."
  Pridaj záložku 8 Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov."
  Pridaj záložku 9 A hovoril im: "Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje.
  Pridaj záložku 10 Lebo Mojžiš povedal: "Cti svojho otca i svoju matku" a: "Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť."
  Pridaj záložku 11 Vy však hovoríte: "Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar,"
  Pridaj záložku 12 už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku.
  Pridaj záložku 13 A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte."
  Pridaj záložku 14 Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im: "Počúvajte ma všetci a pochopte!
  Pridaj záložku 15 Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka."
  Pridaj záložku 16 Kto má uši na počúvanie, nech počúva.)
  Pridaj záložku 17 Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva.
  Pridaj záložku 18 On im povedal: "Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka,
  Pridaj záložku 19 veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?" Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté.
  Pridaj záložku 20 A pokračoval: "Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka.
  Pridaj záložku 21 Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy,
  Pridaj záložku 22 cudzoložstvá chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť.
  Pridaj záložku 23 Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka."
  Pridaj záložku 24 Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol sa utajiť.
  Pridaj záložku 25 Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa mu k nohám.
  Pridaj záložku 26 Žena bola Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry.
  Pridaj záložku 27 On jej povedal: "Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám."
  Pridaj záložku 28 Ale ona mu odvetila: "Pane, aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch."
  Pridaj záložku 29 On jej povedal: "Pre tieto slová choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcéry."
  Pridaj záložku 30 A keď prišla domov, našla dievča ležať na posteli; a zlý duch bol preč.
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 30.3.2020
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (10. deň):
  Gn 21,1-23,20; Mt 8,23-9,13; Ž 7,10-18

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62
  Ž: Ž 23
  E: Jn 8, 1-11

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Num 21, 4-9
  Ž: Ž 102, 2-3. 16-21
  E: Jn 8, 21-30


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Iz 50, 4-7
  Ž: Ž 22, 8-9. 17-20. 23-24
  2: Flp 2, 6-11
  E: Mt 26, 14 – 27, 66
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky