SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Potom znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou.
  Pridaj záložku 2 A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať.
  Pridaj záložku 3 Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: "Staň si do prostriedku!"
  Pridaj záložku 4 A tamtých sa opýtal: "Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?" Ale oni mlčali.
  Pridaj záložku 5 S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi: "Vystri ruku!" On ju vystrel a ruka mu ozdravela.
  Pridaj záložku 6 Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi, ako ho zahubiť.
  Pridaj záložku 7 Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galiley a Judey
  Pridaj záložku 8 i z Jeruzalema a z Idumey; ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí.
  Pridaj záložku 9 Tu povedal svojim učeníkom, že mu majú pripraviť loďku, aby ho zástup netlačil.
  Pridaj záložku 10 Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli.
  Pridaj záložku 11 Ešte aj nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred ním a kričali: "Ty si Boží Syn!"
  Pridaj záložku 12 Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali.
  Pridaj záložku 13 Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu.
  Pridaj záložku 14 Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať
  Pridaj záložku 15 s mocou vyháňať zlých duchov:
  Pridaj záložku 16 Šimona, ktorému dal meno Peter,
  Pridaj záložku 17 Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo značí Synovia hromu,
  Pridaj záložku 18 ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského
  Pridaj záložku 19 a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil.
  Pridaj záložku 20 Vošiel do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť.
  Pridaj záložku 21 Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: "Pomiatol sa."
  Pridaj záložku 22 Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: "Je posadnutý Belzebulom" a: "Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov."
  Pridaj záložku 23 On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: "Ako môže satan vyháňať satana?
  Pridaj záložku 24 Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť,
  Pridaj záložku 25 a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť.
  Pridaj záložku 26 Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec.
  Pridaj záložku 27 Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom.
  Pridaj záložku 28 Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali.
  Pridaj záložku 29 Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom."
  Pridaj záložku 30 Lebo hovorili: "Je posadnutý nečistým duchom."
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 7.4.2020
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (18. deň):
  Gn 36,1-37,36; Mt 13,18-35; Ž 10,12-18

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Iz 49, 1-6
  Ž: Ž 71, 1-4. 5-6. 15. 17
  E: Jn 13, 21-33. 36-38

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Iz 50, 4-9
  Ž: Ž 69, 8-10. 21-22. 31. 33-34
  E: Mt 26, 14-25


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 10, 34. 37-43
  Ž: Ž 118, 1-2. 16. 17. 22-23
  2: Kol 3, 1-4 ; 1 Kor 5, 6-8
  E: Jn 20, 1-9
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky