SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.
  Pridaj záložku 2 Prorok Izaiáš napísal: "Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.
  Pridaj záložku 3 Hlas volajúceho na púšti: "Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!"
  Pridaj záložku 4 Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov.
  Pridaj záložku 5 Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.
  Pridaj záložku 6 Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med.
  Pridaj záložku 7 A hlásal: "Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi.
  Pridaj záložku 8 Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým."
  Pridaj záložku 9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne.
  Pridaj záložku 10 Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho.
  Pridaj záložku 11 A z neba zaznel hlas: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie."
  Pridaj záložku 12 A hneď ho Duch hnal na púšť.
  Pridaj záložku 13 Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.
  Pridaj záložku 14 Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium.
  Pridaj záložku 15 Hovoril: "Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu."
  Pridaj záložku 16 Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.
  Pridaj záložku 17 Ježiš im povedal: "Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí."
  Pridaj záložku 18 Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
  Pridaj záložku 19 Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána - aj oni boli na lodi a opravovali siete -
  Pridaj záložku 20 a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.
  Pridaj záložku 21 Prišli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil.
  Pridaj záložku 22 I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.
  Pridaj záložku 23 A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol:
  Pridaj záložku 24 "Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý."
  Pridaj záložku 25 Ježiš mu prísne rozkázal: "Mlč a vyjdi z neho!"
  Pridaj záložku 26 Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.
  Pridaj záložku 27 Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: "Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho."
  Pridaj záložku 28 A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.
  Pridaj záložku 29 Len čo vyšli zo synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu.
  Pridaj záložku 30 Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej.
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 7.4.2020
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (18. deň):
  Gn 36,1-37,36; Mt 13,18-35; Ž 10,12-18

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Iz 49, 1-6
  Ž: Ž 71, 1-4. 5-6. 15. 17
  E: Jn 13, 21-33. 36-38

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Iz 50, 4-9
  Ž: Ž 69, 8-10. 21-22. 31. 33-34
  E: Mt 26, 14-25


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 10, 34. 37-43
  Ž: Ž 118, 1-2. 16. 17. 22-23
  2: Kol 3, 1-4 ; 1 Kor 5, 6-8
  E: Jn 20, 1-9
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky