SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.
  Pridaj záložku 2 A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.
  Pridaj záložku 3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: "Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby."
  Pridaj záložku 4 On odvetil: "Napísané je: - Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst."
  Pridaj záložku 5 Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu
  Pridaj záložku 6 a vravel mu: "Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: - Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň."
  Pridaj záložku 7 Ježiš mu povedal: "Ale je aj napísané: - Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha."
  Pridaj záložku 8 A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu
  Pridaj záložku 9 a vravel mu: "Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať."
  Pridaj záložku 10 Vtedy mu Ježiš povedal: "Odíď satan, lebo je napísané: - Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť."
  Pridaj záložku 11 Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.
  Pridaj záložku 12 Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley.
  Pridaj záložku 13 Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum,
  Pridaj záložku 14 v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš:
  Pridaj záložku 15 "Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov!
  Pridaj záložku 16 Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti."
  Pridaj záložku 17 Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo."
  Pridaj záložku 18 Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.
  Pridaj záložku 19 I povedal im: "Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí."
  Pridaj záložku 20 Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
  Pridaj záložku 21 Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal.
  Pridaj záložku 22 Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.
  Pridaj záložku 23 A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľuďom.
  Pridaj záložku 24 Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval.
  Pridaj záložku 25 A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.
     1 strana   
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 7.4.2020
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (18. deň):
  Gn 36,1-37,36; Mt 13,18-35; Ž 10,12-18

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Iz 49, 1-6
  Ž: Ž 71, 1-4. 5-6. 15. 17
  E: Jn 13, 21-33. 36-38

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Iz 50, 4-9
  Ž: Ž 69, 8-10. 21-22. 31. 33-34
  E: Mt 26, 14-25


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 10, 34. 37-43
  Ž: Ž 118, 1-2. 16. 17. 22-23
  2: Kol 3, 1-4 ; 1 Kor 5, 6-8
  E: Jn 20, 1-9
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky