SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Pre webmastrov
 • Napíšte nám
 • KONKORDANCIA !!!
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfage pri Olivovej hore, Ježiš poslal dvoch učeníkov
  Pridaj záložku 2 a povedal im: "Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko! Odviažte ich a priveďte ku mne!
  Pridaj záložku 3 A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: "Pán ich potrebuje." A hneď ich prepustí."
  Pridaj záložku 4 Toto sa stalo, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok:
  Pridaj záložku 5 "Povedzte dcére sionskej: Hľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa."
  Pridaj záložku 6 Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš rozkázal.
  Pridaj záložku 7 Priviedli oslicu a osliatko, pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol.
  Pridaj záložku 8 Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte, iní odtínali zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu.
  Pridaj záložku 9 A zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo šli za ním, volali: "Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!"
  Pridaj záložku 10 Keď vošiel do Jeruzalema, rozvírilo sa celé mesto; vypytovali sa: "Kto je to?"
  Pridaj záložku 11 A zástupy hovorili: "To je ten prorok, Ježiš z galilejského Nazareta."
  Pridaj záložku 12 Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice
  Pridaj záložku 13 a povedal im: "Napísané je: "Môj dom sa bude volať domom modlitby." A vy z neho robíte lotrovský pelech."
  Pridaj záložku 14 V chráme k nemu pristúpili slepí a chromí a on ich uzdravil.
  Pridaj záložku 15 Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, a deti, čo v chráme volali: "Hosanna synovi Dávidovmu!", nahnevali sa
  Pridaj záložku 16 a povedali mu: "Počuješ, čo títo hovoria?" Ježiš im odvetil: "Pravdaže. Nikdy ste nečítali: "Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu."
  Pridaj záložku 17 I nechal ich, vyšiel von z mesta do Betánie a tam zostal.
  Pridaj záložku 18 Keď sa ráno vracal do mesta, pocítil hlad.
  Pridaj záložku 19 Pri ceste videl figovník. Išiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič, len lístie. Preto mu povedal: "Nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie." A figovník hneď vyschol.
  Pridaj záložku 20 Keď to učeníci videli, zadivili sa a povedali: "Ako to, že figovník tak naraz vyschol?"
  Pridaj záložku 21 Ježiš im na to povedal: "Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo sa stalo s figovníkom, ale keby ste aj tomuto vrchu povedali: "Zdvihni sa a hoď sa do mora," stane sa to.
  Pridaj záložku 22 A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe."
  Pridaj záložku 23 Keď prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: "Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?"
  Pridaj záložku 24 Ježiš im povedal: "Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, akou mocou toto robím.
  Pridaj záložku 25 Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba; či od ľudí?" Oni rozmýšľali a hovorili si: "Ak povieme: "Z neba," povie nám: "Prečo ste mu teda neuverili?"
  Pridaj záložku 26 Ale ak povieme: "Od ľudí," máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka."
  Pridaj záložku 27 Odpovedali teda Ježišovi: "Nevieme." A on im odvetil: "Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím."
  Pridaj záložku 28 "Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: "Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!"
  Pridaj záložku 29 Ale on odpovedal: "Nechce sa mi." No potom to oľutoval a šiel.
  Pridaj záložku 30 Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: "Idem, pane!" Ale nešiel.
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 24.1.2018
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (. deň):


  Liturgické čítania na dnes:
  1:
  Ž:
  E:

  Liturgické čítania na zajtra:
  1:
  Ž:
  E:


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1:
  Ž:
  E:
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky