SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov; odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.
  Pridaj záložku 2 Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov
  Pridaj záložku 3 opýtať sa: "Ty si ten, ktorý má prísť, alebo, máme čakať iného?"
  Pridaj záložku 4 Ježiš im odpovedal: "Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte:
  Pridaj záložku 5 Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.
  Pridaj záložku 6 A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší."
  Pridaj záložku 7 Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: "Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom?
  Pridaj záložku 8 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch.
  Pridaj záložku 9 Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka!
  Pridaj záložku 10 Lebo to o ňom je napísané: "Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou."
  Pridaj záložku 11 Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.
  Pridaj záložku 12 Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú.
  Pridaj záložku 13 Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána:
  Pridaj záložku 14 A on sám - ak to chcete prijať - je Eliáš, ktorý má prísť.
  Pridaj záložku 15 Kto má uši, nech počúva!
  Pridaj záložku 16 Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na: svojich druhov:
  Pridaj záložku 17 "Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste."
  Pridaj záložku 18 Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: "Je posadnutý zlým duchom."
  Pridaj záložku 19 Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: "Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!" No múdrosť ospravedlňujú jej skutky."
  Pridaj záložku 20 Potom začal robiť výčitky mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali:
  Pridaj záložku 21 "Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole.
  Pridaj záložku 22 Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám.
  Pridaj záložku 23 A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento deň.
  Pridaj záložku 24 Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe."
  Pridaj záložku 25 V tom čase Ježiš povedal: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.
  Pridaj záložku 26 Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.
  Pridaj záložku 27 Môj Otec mi odovzdal všetko: A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.
  Pridaj záložku 28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
  Pridaj záložku 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.
  Pridaj záložku 30 Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.
     1 strana   
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 7.4.2020
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (18. deň):
  Gn 36,1-37,36; Mt 13,18-35; Ž 10,12-18

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Iz 49, 1-6
  Ž: Ž 71, 1-4. 5-6. 15. 17
  E: Jn 13, 21-33. 36-38

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Iz 50, 4-9
  Ž: Ž 69, 8-10. 21-22. 31. 33-34
  E: Mt 26, 14-25


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 10, 34. 37-43
  Ž: Ž 118, 1-2. 16. 17. 22-23
  2: Kol 3, 1-4 ; 1 Kor 5, 6-8
  E: Jn 20, 1-9
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky