SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 (Potom) povstal Eliáš, prorok ako oheň, jeho slovo (blčalo) ohňom sťa fakľa.
  Pridaj záložku 2 Uviedol na nich hlad a klesli počtom tí, ktorí ho nenávisťou dráždili. Nemohli totiž strpieť prikázania Pána.
  Pridaj záložku 3 Pánovým slovom uzavrel nebo a tri razy priviedol oheň z neba.
  Pridaj záložku 4 Tak bol oslávený Eliáš svojimi zázrakmi! Ktože by sa mohol podobne tebe chváliť?
  Pridaj záložku 5 Priviedol si mŕtveho z podsvetia, z ríše zomrelých slovom Pána, Boha.
  Pridaj záložku 6 Uvrhol si do skazy kráľov, ľahko si rozlámal všetku ich moc a oslavovaných mužov (si zvrhol) z ich lóže.
  Pridaj záložku 7 Na Sinaji si vypočul poučenie (od Boha) a na Horebe (si prijal) rozkazy na pomstu.
  Pridaj záložku 8 Za kráľa si pomazal muža, aby vykonal tresty, a ustanovil si proroka za svojho nástupcu.
  Pridaj záložku 9 Vzatý si bol v ohnivej víchrici na voz ohnivých koní.
  Pridaj záložku 10 O tebe je písané, že v ustanovenom čase máš krotiť rozhorčenosť Pána, obrátiť srdce otcovo k synovi a znovu zriadiť pokolenia Jakubove.
  Pridaj záložku 11 Blahoslavení, ktorí ťa videli a ktorých si vyznačil svojím priateľstvom.
  Pridaj záložku 12 Lebo my žijeme iba dotiaľ, kým nám (trvá) život, po smrti však nebudeme mať také (slávne) meno.
  Pridaj záložku 13 (Keď) Eliáša zakryla víchrica, Elizeus dostal celého jeho ducha: v svojom živote sa nebál vladára ani násilím ho nepremohol nik.
  Pridaj záložku 14 Nič mu nebolo nemožné: i jeho mŕtve telo ukázalo (vôľu) prorockú.
  Pridaj záložku 15 Za života konal (mnohé) divy, ale aj mŕtvy ešte konal podivuhodné činy.
  Pridaj záložku 16 Ale ľud sa ani pri tom všetkom nedával na pokánie, ani nezanechal svoje hriechy, až bol vyvrhnutý zo svojej vlasti a rozmetaný po celej zemi.
  Pridaj záložku 17 A zostala iba malá (čiastka) národa s panovníkom z Dávidovho rodu.
  Pridaj záložku 18 Niektorí konali, čo bolo bohumilé, iní sa dopúšťali mnohých hriechov.
  Pridaj záložku 19 Ezechiáš opevnil svoje mesto, do jeho stredu dal priviesť vodu, (pričom) museli prerúbať skalu železom, a vybudovali vodnú nádrž.
  Pridaj záložku 20 Za jeho vlády vytiahol proti nemu Sennacherib, vyslal rabsakeho, aby napnul ruku proti nim. Svoju ruku zdvihol proti Sionu a pyšne si počínal, pretože bol mocný.
  Pridaj záložku 21 Vtedy sa im zachveli srdcia aj s rukami, zvíjali sa bolesťou ako ženy pri pôrode.
  Pridaj záložku 22 Vzývali Pána, zľutovníka, rozprestierali ruky, zdvíhali ich k nebu; a svätý Pán, Boh, rýchlo vypočul ich volanie.
  Pridaj záložku 23 Nespomenul si na ich hriechy, nevydal ich do rúk ich nepriateľom, ale zachránil ich rukou svätého proroka Izaiáša.
  Pridaj záložku 24 Zvrhol tábor Asýrov a Pánov anjel ich (úplne) rozbil.
  Pridaj záložku 25 Lebo Ezechiáš konal, čo bolo milé Bohu, a verne chodil po cestách svojho otca Dávida, ako mu prikazoval prorok Izaiáš, ten veľký a verný muž pred Bohom.
  Pridaj záložku 26 Za jeho života ustúpil späť (tieň) slnka a (Boh) predĺžil život panovníkovi.
  Pridaj záložku 27 (Izaiáš) svojím veľkým duchom videl budúcnosť, utešoval tých, ktorí trúchlili na Sione.
  Pridaj záložku 28 Oznámil budúcnosť, (čo siaha) naveky, a (oznámil) skryté tajomstvá prv, než sa splnili.
     1 strana   
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 7.4.2020
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (18. deň):
  Gn 36,1-37,36; Mt 13,18-35; Ž 10,12-18

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Iz 49, 1-6
  Ž: Ž 71, 1-4. 5-6. 15. 17
  E: Jn 13, 21-33. 36-38

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Iz 50, 4-9
  Ž: Ž 69, 8-10. 21-22. 31. 33-34
  E: Mt 26, 14-25


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 10, 34. 37-43
  Ž: Ž 118, 1-2. 16. 17. 22-23
  2: Kol 3, 1-4 ; 1 Kor 5, 6-8
  E: Jn 20, 1-9
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky