SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Dávidov žalm. Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť.
  Pridaj záložku 2 Veď oni uschnú rýchlo ako tráva a zvädnú ako zelená bylina.
  Pridaj záložku 3 Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
  Pridaj záložku 4 Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
  Pridaj záložku 5 Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará.
  Pridaj záložku 6 Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas.
  Pridaj záložku 7 Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, a s človekom, čo strojí úklady.
  Pridaj záložku 8 Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť, nerozčuľuj sa, to vedie len k zlému.
  Pridaj záložku 9 Všetci ničomníci budú zničení, lež tí, čo dúfajú v Pána, stanú sa dedičmi zeme.
  Pridaj záložku 10 Ešte chvíľku a už nebude hriešnika; budeš hľadať jeho miesto, a nenájdeš.
  Pridaj záložku 11 Tichí však zdedia zem a budú žiť v šťastí a pokoji.
  Pridaj záložku 12 Hriešnik snuje nástrahy spravodlivému a škrípe proti nemu zubami.
  Pridaj záložku 13 Ale Pán sa mu smeje, lebo už vidí, ako sa blíži jeho deň.
  Pridaj záložku 14 Hriešnici tasia meč a napínajú luk, chcú zraziť bedára i chudáka a zavraždiť tých, čo kráčajú po správnej ceste.
  Pridaj záložku 15 Lenže ten meč vnikne do ich vlastného srdca a ten luk sa im doláme.
  Pridaj záložku 16 Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov.
  Pridaj záložku 17 Veď ramená hriešnikov budú polámané, no spravodlivých posilňuje Pán.
  Pridaj záložku 18 O život bezúhonných sa stará Pán a ich dedičstvo trvá naveky.
  Pridaj záložku 19 V nešťastí zahanbení nebudú a v čase hladu budú nasýtení.
  Pridaj záložku 20 Ale hriešnici, tí zahynú, nepriatelia Pána, tí sa pominú ako nádhera lúk a stratia sa ako dym.
  Pridaj záložku 21 Hriešnik si požičiava, a nevracia, lež spravodlivý má súcit a rozdáva.
  Pridaj záložku 22 Tí, ktorým žehná Pán, budú dedičmi zeme a tí, ktorým zlorečí, zahynú.
  Pridaj záložku 23 Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste.
  Pridaj záložku 24 Ak padne, neostane ležať, veď Pán ho drží za ruku.
  Pridaj záložku 25 Bol som mladík, teraz som starec, a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený, ani jeho deti žobrať o chlieb.
  Pridaj záložku 26 Pretože sa ustavične zľutúva a požičiava, na jeho potomstve požehnanie spočinie.
  Pridaj záložku 27 Vyhýbaj zlu a dobre rob a budeš mať domov naveky.
  Pridaj záložku 28 Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.
  Pridaj záložku 29 Lež spravodliví zdedia zem budú ju obývať na veky vekov.
  Pridaj záložku 30 Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne.
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 7.4.2020
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (18. deň):
  Gn 36,1-37,36; Mt 13,18-35; Ž 10,12-18

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Iz 49, 1-6
  Ž: Ž 71, 1-4. 5-6. 15. 17
  E: Jn 13, 21-33. 36-38

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Iz 50, 4-9
  Ž: Ž 69, 8-10. 21-22. 31. 33-34
  E: Mt 26, 14-25


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 10, 34. 37-43
  Ž: Ž 118, 1-2. 16. 17. 22-23
  2: Kol 3, 1-4 ; 1 Kor 5, 6-8
  E: Jn 20, 1-9
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky