SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Kniha žalmov - kapitola 106

  1 ALELUJA. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 2 Kto vyrozpráva mocné skutky Pánove, kto všetku jeho chválu rozhlási? 3 Blažení sú tí, čo zachovávajú právo a konajú spravodlivo v každý čas. 4 Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu, navštív nás svojou spásou, 5 aby sme videli šťastie tvojich vyvolených, aby sme sa radovali z radosti tvojho ľudu a boli hrdí na teba so všetkými tvojimi dedičmi. 6 Hrešili sme ako naši otcovia, konali sme bezbožne, páchali sme neprávosť. 7 Naši otcovia v Egypte nechápali tvoje zázraky, zabudli na tvoje veľké dobrodenia a popudzovali ťa, keď sa blížili k moru, k Červenému moru. 8 Ale Boh ich pre česť svojho mena zachránil, aby ukázal svoju moc. 9 Červenému moru pohrozil a ono vyschlo; po morskom dne ich previedol ako po púšti. 10 Vyslobodil ich z rúk nevraživca a vymanil z rúk nepriateľa. 11 Ich utláčateľov voda zaliala, ani jeden z nich nezostal nažive. 12 Až potom uverili jeho slovám a pieseň chvály mu spievali. 13 No onedlho na jeho skutky zabudli a jeho rozhodnutiu sa vzopreli. 14 Na púšti sa oddali žiadostivosti a v bezvodnej krajine pokúšali Boha. 15 Dal im, čo si žiadali, ba dopustil, že sa presýtili. 16 V tábore zanevreli na Mojžiša a na Árona, posväteného Pánovho. 17 Otvorila sa zem a pohltila Dátana a zatvorila sa nad tlupou Ábironovou. 18 I vzbĺkol oheň v ich zástupe a bezbožníkov spálili plamene. 19 Urobili si teľa na Horebe a klaňali sa soche uliatej; 20 i zamenili svoju slávu za podobu býka, ktorý trávu požiera. 21 Zabudli na Boha, svojho záchrancu, ktorý vykonal veľké divy v Egypte, 22 zázraky v Chámovej krajine, v Červenom mori skutky úžasné. 23 Už povedal, že ich vyhubí, keby nebolo Mojžiša, jeho vyvoleného. On si stal v prielome pred neho, aby odvrátil jeho hnev; aby ich nezničil. 24 Pohrdli krajinou, po ktorej hodno túžiť, neverili jeho slovám. 25 Vo svojich stanoch šomrali, nepočúvali Pánov hlas. 26 Vtedy zdvihol ruku proti nim, že ich zničí na púšti. 27 A že ich potomstvo roztrúsi medzi pohanmi a že ich rozoženie do cudzích krajín. 28 I pridali sa k Beélfegorovi, jedli z obetí mŕtvym bôžikom; 29 popudzovali Boha svojou podlosťou, až skaza na nich doľahla. 30 Ale povstal Fínes, vykonal rozsudok a pohroma prestala.
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobraziť/Nezobrazené

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 2.4.2020
  Sv. Františka z Paoly, pustovníka,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (13. deň):
  Gn 27,1-28,22; Mt 10,32-11,10; Ž 9,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Gn 17, 3-9
  Ž: Ž 105, 4-9
  E: Jn 8, 51-59

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Jer 20, 10-13
  Ž: Ž 18, 2-7
  E: Jn 10, 31-42


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Iz 50, 4-7
  Ž: Ž 22, 8-9. 17-20. 23-24
  2: Flp 2, 6-11
  E: Mt 26, 14 – 27, 66
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky