SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Toto sú príslušníci provincie, ktorí šli zo zajatia vo vyhnanstve, ktorých babylonský kráľ Nabuchodonozor povyvláčal do Babylonu a vrátili sa do Jeruzalema alebo do Judey, každý do vlastného mesta;
  Pridaj záložku 2 tí, čo prišli so Zorobábelom, Jozuem, Nehemiášom Saraiášom, Reeliášom, Mardochejom, Bilšanom, Misparom, Bigvajom, Rechumom a Bánom. - Počet mužov izraelského ľudu:
  Pridaj záložku 3 Farošových potomkov dvetisícstosedemdesiatdva,
  Pridaj záložku 4 Šofatiášových tristosedemdesiatdva,
  Pridaj záložku 5 Arachových sedemstosedemdesiatpäť,
  Pridaj záložku 6 Fachat-Moabových po Jozuem a Joabovi dvetisícosemstodvanásť,
  Pridaj záložku 7 Elamových tisícdvestopäťdesiatštyri,
  Pridaj záložku 8 Zatuových deväťstoštyridsaťpäť,
  Pridaj záložku 9 Zakajových sedemstošesťdesiat,
  Pridaj záložku 10 Baniových šesťstoštyridsaťdva,
  Pridaj záložku 11 Bebaiho šesťstodvadsaťtri,
  Pridaj záložku 12 Azgadových tisícdvestodvadsaťdva,
  Pridaj záložku 13 Adonikamových šesťstošesťdesiatšesť,
  Pridaj záložku 14 Bigvaiho dvetisícpäťdesiatšesť,
  Pridaj záložku 15 Adinových štyristopäťdesiatštyri,
  Pridaj záložku 16 Aterových z Ezechiášovej strany deväťdesiatosem,
  Pridaj záložku 17 Besaiho tristodvadsaťtri,
  Pridaj záložku 18 Jorahových stodvanásť,
  Pridaj záložku 19 Chašumových dvestodvadsaťtri,
  Pridaj záložku 20 Gibarových deväťdesiatpäť,
  Pridaj záložku 21 Betlehemčanov stodvadsaťtri,
  Pridaj záložku 22 Netofatčanov päťdesiatšesť,
  Pridaj záložku 23 Anatotčanov stodvadsaťosem,
  Pridaj záložku 24 Azmavetčanov štyridsaťdva,
  Pridaj záložku 25 Kirjatiarimčanov, Kefirčanov a Bérotčanov sedemstoštyridsaťtri,
  Pridaj záložku 26 Ramčanov a Gabaanov šesťstodvadsaťjeden,
  Pridaj záložku 27 Michmasčanov stodvadsaťdva,
  Pridaj záložku 28 Betelčanov a Haičanov dvestodvadsaťtri,
  Pridaj záložku 29 Nebanov päťdesiatdva,
  Pridaj záložku 30 Magbiščanov stopäťdesiatšesť,
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 30.3.2020
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (10. deň):
  Gn 21,1-23,20; Mt 8,23-9,13; Ž 7,10-18

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62
  Ž: Ž 23
  E: Jn 8, 1-11

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Num 21, 4-9
  Ž: Ž 102, 2-3. 16-21
  E: Jn 8, 21-30


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Iz 50, 4-7
  Ž: Ž 22, 8-9. 17-20. 23-24
  2: Flp 2, 6-11
  E: Mt 26, 14 – 27, 66
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky