SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Toto je zoznam Adamovho potomstva: Keď Boh stvoril Adama, urobil ho na Božiu podobu,
  Pridaj záložku 2 muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď boli stvorení.
  Pridaj záložku 3 Keď mal Adam stotridsať rokov, narodil sa mu syn, jemu podobný, podľa jeho obrazu, a nazval ho menom Set.
  Pridaj záložku 4 Po Setovom narodení žil Adam ešte osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
  Pridaj záložku 5 A všetkých dní Adamovho života bolo deväťstotridsať rokov a potom zomrel.
  Pridaj záložku 6 Keď mal Set stopäť rokov, narodil sa mu Enos.
  Pridaj záložku 7 A Set po Enosovom narodení žil ešte osemstosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
  Pridaj záložku 8 Všetkých Setových dní bolo deväťstodvanásť rokov a potom zomrel.
  Pridaj záložku 9 Keď mal Enos deväťdesiat rokov, narodil sa mu Kainan.
  Pridaj záložku 10 Po Kainanovom narodení žil Enos ešte osemstopätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
  Pridaj záložku 11 Všetkých Enosových dní bolo deväťstopäť rokov a potom zomrel.
  Pridaj záložku 12 Keď mal Lainan sedemdesiat rokov, narodil sa mu Malalel.
  Pridaj záložku 13 Po Malaleelovom narodení žil Kainan ešte osemstoštyridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
  Pridaj záložku 14 Všetkých Kainanových dní bolo deväťstodesať rokov a potom zomrel.
  Pridaj záložku 15 Keď mal Malaleel šesťdesiatpäť rokov narodil sa mu Jared.
  Pridaj záložku 16 Po Jaredovom narodení žil Malaleel ešte osemstotridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
  Pridaj záložku 17 Všetkých Malaleelových dní bolo osemstodeväťdesiatpäť rokov a potom zomrel.
  Pridaj záložku 18 Keď mal Tared stošesťdesiatdva rokov, narodil sa mu Henoch.
  Pridaj záložku 19 Po narodení Henocha žil Jared ešte osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
  Pridaj záložku 20 Všetkých Jaredových dní bolo deväťstošesťdesiatdva rokov a potom zomrel.
  Pridaj záložku 21 Keď mal Henoch šesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu Matuzalem.
  Pridaj záložku 22 A Henoch chodil s Bohom. Po Matuzalemovom narodení žil ešte tristo rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
  Pridaj záložku 23 Všetkých Henochových dní bolo tristošesťdesiatpäť rokov.
  Pridaj záložku 24 Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh ho vzal.
  Pridaj záložku 25 Keď mal Matuzalem stoosemdesiatsedem rokov, narodil sa mu Lamech.
  Pridaj záložku 26 Po Lamechovom narodení žil Matuzalem ešte sedemstoosemdesiatdva rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
  Pridaj záložku 27 Všetkých Matuzalemových dní bolo deväťstošesťdesiatdeväť rokov a potom zomrel.
  Pridaj záložku 28 Keď mal Lamech stoosemdesiatdva rokov, narodil sa mu syn
  Pridaj záložku 29 a dal mu meno Noe, hovoriac: "Tento nás poteší pri našej robote a námahách na zemi, ktorú Pán preklial."
  Pridaj záložku 30 Po Noemovom narodení žil Lamech ešte päťstodeväťdesiatpäť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 7.4.2020
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (18. deň):
  Gn 36,1-37,36; Mt 13,18-35; Ž 10,12-18

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Iz 49, 1-6
  Ž: Ž 71, 1-4. 5-6. 15. 17
  E: Jn 13, 21-33. 36-38

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Iz 50, 4-9
  Ž: Ž 69, 8-10. 21-22. 31. 33-34
  E: Mt 26, 14-25


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 10, 34. 37-43
  Ž: Ž 118, 1-2. 16. 17. 22-23
  2: Kol 3, 1-4 ; 1 Kor 5, 6-8
  E: Jn 20, 1-9
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky