SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Vtedy bol na celej zemi jeden jazyk a rovnaké slová.
  Pridaj záložku 2 Keď sa pohli z východu, našli v krajine Senaár rovinu a osadili sa na nej.
  Pridaj záložku 3 Tu si povedali jeden druhému: "Poďme, narobme tehál a vypáľme ich v ohni!" Tehly im slúžili namiesto kameňa a asfalt namiesto malty.
  Pridaj záložku 4 Potom povedali: "Poďme, postavme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať do neba, spravme si tak pomník, aby sme sa neroztratili po celej zemi!"
  Pridaj záložku 5 Tu zostúpil Pán, aby videl mesto a vežu, ktoré stavali ľudia
  Pridaj záložku 6 a povedal: "Hľa, sú jedným národom, všetci majú jeden jazyk; toto je začiatok ich činov a veru neodstúpia od ničoho z toho, čo si zaumienili urobiť.
  Pridaj záložku 7 Poďme, zostúpme a pomäťme tam ich jazyk, aby nik nerozumel reči druhého!"
  Pridaj záložku 8 A takto ich Pán odtiaľ rozohnal po celej zemi a mesto prestali stavať.
  Pridaj záložku 9 Preto ho nazvali Bábelom, lebo tam Pán zmiatol reč celej zeme a Pán ich odtiaľ rozohnal po celej zemi.
  Pridaj záložku 10 Toto je Semovo potomstvo: Dva roky po potope, keď mal Sem sto rokov, narodil sa mu Arfaxad.
  Pridaj záložku 11 Po Arfaxadovom narodení žil Sem päťsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
  Pridaj záložku 12 Keď mal Arfaxad tridsaťpäť rokov, narodil sa mu Sale.
  Pridaj záložku 13 Po Saleho narodení žil Arfaxad ešte štyristotri rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
  Pridaj záložku 14 Keď mal Sale tridsať rokov, narodil sa mu Heber.
  Pridaj záložku 15 Po Heberovom narodení žil Sale ešte štyristotri rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
  Pridaj záložku 16 Keď mal Heber tridsaťštyri rokov, narodil sa mu Faleg.
  Pridaj záložku 17 Po Falegovom narodení žil Heber ešte štyristotridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
  Pridaj záložku 18 Keď mal Faleg tridsať rokov, narodil sa mu Reu.
  Pridaj záložku 19 Po Reuovom narodení žil Faleg ešte dvestodeväť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
  Pridaj záložku 20 Keď mal Reu tridsaťdva rokov, narodil sa mu Sarug.
  Pridaj záložku 21 Po Sarugovom narodení žil Reu ešte dvestosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
  Pridaj záložku 22 Keď mal Sarug tridsať rokov, narodil sa mu Nachor.
  Pridaj záložku 23 Po Nachorovom narodení žil Sarug ešte dvesto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
  Pridaj záložku 24 Keď mal Nachor dvadsaťdeväť rokov, narodil sa mu Táre.
  Pridaj záložku 25 Po Táreho narodení žil Nachor ešte stodevätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
  Pridaj záložku 26 Keď mal Táre sedemdesiat rokov, narodil sa mu Abram, Nachor a Aran.
  Pridaj záložku 27 Toto je Táreho potomstvo: Táremu sa narodil Abram, Nachor a Aran a Aranovi sa narodil Lot.
  Pridaj záložku 28 Aran však zomrel ešte za života svojho otca Táreho vo svojej rodnej krajine, v Chaldejskom Ure.
  Pridaj záložku 29 Abram a Nachor sa oženili. Abramova žena sa volala Sarai a Nachorova žena mala meno Melcha. Bola Aranovou dcérou, ktorý bol otcom Melchy a otcom Jeschy.
  Pridaj záložku 30 Sarai však bola neplodná; nemala detí.
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 31.3.2020
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (11. deň):
  Gn 24,1-67; Mt 9,14-38; Ž 8,1-10

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Num 21, 4-9
  Ž: Ž 102, 2-3. 16-21
  E: Jn 8, 21-30

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Dan 3, 14-20. 91-92. 95
  Ž: Dan 3, 52-56
  E: Jn 8, 31-42


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Iz 50, 4-7
  Ž: Ž 22, 8-9. 17-20. 23-24
  2: Flp 2, 6-11
  E: Mt 26, 14 – 27, 66
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky