SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Toto je potomstvo Noemových synov, Sema, Chama a Jafeta, lebo po potope sa im narodili synovia.
  Pridaj záložku 2 Jafetovi synovia sú Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mosoch a Tiras.
  Pridaj záložku 3 Gomerovi synovia sú Askenéz Rifat a Togorma.
  Pridaj záložku 4 Javanovi synovia sú Elisa, Taršiš, Kitim a Dodanim.
  Pridaj záložku 5 Z nich sa rozvetvili ostrovné národy podľa svojich krajín, jazykov, kmeňov a obyvateľstva.
  Pridaj záložku 6 Chamovi synovia sú Chus, Mesraim Fut a Kanaán.
  Pridaj záložku 7 Chusovi synovia sú Šaba, Hevila, Sabata, Regma a Sabatacha. Regmovi synovia sú Šaba a Dadan.
  Pridaj záložku 8 Chusovi narodil sa tiež Nimród. On začal byť mocnárom na zemi.
  Pridaj záložku 9 Bol udatným poľovníkom pred Pánom, takže sa hovorievalo: "Udatný poľovník pred Pánom ako Nimród!"
  Pridaj záložku 10 Jeho kráľovstvom bol na počiatku Bábel, Arach, Achad a Chalane v krajine Senaár.
  Pridaj záložku 11 Z tejto krajiny tiahol do Asýrie a vystaval Ninive, mesto Rechobot, Chale
  Pridaj záložku 12 a Rezen medzi Ninive a Chale. To je najväčšie mesto.
  Pridaj záložku 13 Od Mesraima pochádzajú Ludovia, Anamčania, Leabčania, Naftuchovia,
  Pridaj záložku 14 Fetrusi, Kasluchovia z nich vzišli Filištínci a Kaftorčania.
  Pridaj záložku 15 Od Kanaána pochádza jeho prvorodený Sidon a Hetejci,
  Pridaj záložku 16 ďalej Jebuzejci, Amorejčania, Gergezejčania,
  Pridaj záložku 17 Hevejci, Arachejčania, Sinijci,
  Pridaj záložku 18 Aradovia, Samarovia a Amaťania. Potom, keď sa čeľade Kanaánčanov rozišli,
  Pridaj záložku 19 územie Kanaánčanov siahalo od Sidonu smerom ku Gerare až po Gazu a smerom k Sodome a Gomore, Adame a Seboim až po Lesu.
  Pridaj záložku 20 Toto sú Chamovi synovia podľa svojich čeľadí, jazykov, krajín a obyvateľstva.
  Pridaj záložku 21 Aj Semovi, praotcovi všetkých Heberových synov a staršiemu Jafetovmu bratovi, sa narodili synovia.
  Pridaj záložku 22 Semovi synovia sú Elam, Asýr, Arfaxad, Lud a Aram.
  Pridaj záložku 23 Aramovi synovia sú Us, Hul, Geter a Mes.
  Pridaj záložku 24 Arfaxadovi sa narodil Sale, Salemu zasa Heber.
  Pridaj záložku 25 Heberovi sa narodili dvaja synovia, jeden sa volal Faleg, lebo za jeho čias sa rozdelila zem, a jeho brat sa volal Jektan.
  Pridaj záložku 26 Od Jektana pochádza Elmodad, Salef, Asarmot, Jare,
  Pridaj záložku 27 Aduram, Uzal, Dekla,
  Pridaj záložku 28 Ebal, Abimael, Saba,
  Pridaj záložku 29 Ofir, Hevila a Jobab. Títo všetci sú Jektanovi synovia.
  Pridaj záložku 30 Ich sídlo siahalo od Mesy až k Sefaru, k východným vrchom.
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 7.4.2020
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (18. deň):
  Gn 36,1-37,36; Mt 13,18-35; Ž 10,12-18

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Iz 49, 1-6
  Ž: Ž 71, 1-4. 5-6. 15. 17
  E: Jn 13, 21-33. 36-38

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Iz 50, 4-9
  Ž: Ž 69, 8-10. 21-22. 31. 33-34
  E: Mt 26, 14-25


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 10, 34. 37-43
  Ž: Ž 118, 1-2. 16. 17. 22-23
  2: Kol 3, 1-4 ; 1 Kor 5, 6-8
  E: Jn 20, 1-9
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky